Gelijke kansen kunnen hongerprobleem sterk reduceren

uganda boerin

Indien vrouwen dezelfde toegang tot productiemiddelen zouden krijgen als mannen, kan het aantal mensen met honger in de wereld dalen met 17 procent. Dat staat te lezen in een nieuw rapport van de FAO.In ontwikkelingslanden wordt ongeveer 70 procent van het voedsel door vrouwen geproduceerd. Helaas hebben ze slechts een fractie van de beschikbare landbouwgrond in hun bezit en hun toegang tot productiemiddelen als zaad, krediet en meststoffen is beperkt. Eén van de gevolgen is dat 7 op de 10 mensen met honger op onze planeet van het vrouwelijke geslacht is. 


De vrouwen zitten gevangen in een vicieuze cirkel, zo merkt de voedsel- en landbouworganisatie van de VN op. Omdat ze minder onderwijs volgen, staan vrouwen zwakker in het huishouden. Daar moeten ze, naast het werk op het veld, nog een hele reeks andere taken uitvoeren zoals voor de kinderen zorgen, hout halen en eten maken.

Aan opleidingen volgen of werk zoeken, komen ze niet of nauwelijks toe. Vaak moeten ze trouwen als tiener en vroeg kinderen krijgen. Olivier De Schutter, VN-rapporteur voor het recht op voedsel, houdt een vurig pleidooi voor het doorbreken van die cirkel. Niet met geïsoleerde maatregelen, maar met strategieën die aanzetten tot gendergelijkheid in alle sectoren.

Met bijvoorbeeld een gelijke toegang tot productiemiddelen zouden de vrouwen 20 à 30 procent meer kunnen oogsten. Volgens de FAO zou hierdoor de landbouwproductie in ontwikkelingslanden kunnen toenemen met 2,5 à 4 procent. Hierdoor kan het aantal mensen met honger dalen met 12 à 17 procent.

In de strategie van Trias wordt alvast bijzondere aandacht geschonken aan de kwetsbare positie van vrouwen. Trias waakt erover dat vrouwen op gelijkwaardige manier aan bod kunnen komen in boeren- en ondernemersverenigingen. Als lid moeten ze niet alleen in gelijke mate kunnen genieten van het dienstenaanbod, maar ze moeten ook kansen krijgen om op te klimmen tot bestuursfuncties.

Bij die uitdaging wordt Trias geruggensteund door KVLV en Markant. Deze Vlaamse partnerbewegingen van Trias zetten in Brazilië en Guinee hun schouders onder de strijd voor gelijke rechten van ondernemende vrouwen.


Meer info:


Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel