Genderkloof kost Afrika miljarden

Afrikaanse vrouwen spenderen per jaar 90 miljard uren aan het halen van water alleen.

Achterstelling van vrouwen in Afrika ten zuiden van de Sahara kost de regio gemiddeld 95 miljard dollar per jaar, ofwel 6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat heeft het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) becijferd.

In het deze week verschenen Africa Human Development Report 2016, staat dat honger en armoede veel sneller bestreden kunnen worden als de genderkloof op het gebied van werk, onderwijs, gezondheid en andere terreinen geslecht wordt.

Diepgewortelde obstakels zoals ongelijke verdeling van bezittingen, macht en welvaart in combinatie met sociale normen die ongelijkheid in stand houden, leiden ertoe dat Afrikaanse vrouwen, en de rest van het continent, achterblijven, zeggen de auteurs van het rapport.

Kindhuwelijken

Sociale normen vormen een groot obstakel voor vrouwen om zich te ontwikkelen en beperken de tijd die ze kunnen besteden aan scholing en betaald werk. Een taak als het halen van water, waar vrouwen soms uren per dag aan kwijt zijn, wordt voor 71 procent door vrouwen uitgevoerd. Vrouwen hebben vaak ook geen bankrekening en kunnen geen leningen aanvragen.

De gezondheid van vrouwen wordt ernstig gehinderd door schadelijke praktijken zoals kindhuwelijken, seksueel en psychisch geweld en hoge moedersterfte.

SDG's

"Met deze bestaande genderongelijkheid, zal het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) en de Agenda voor Afrika voor 2063, een aspiratie blijven en geen realiteit worden", zei Abdoulaye Mar Dieye, Afrika-directeur bij de UNDP, bij de presentatie van het rapport.

Het slechten van de genderkloof zou Afrika niet alleen dubbele groeicijfers opleveren, zegt hij, het zou ook aanzienlijk bijdragen aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Om gendergelijkheid te bevorderen, pleiten de auteurs van het rapport onder meer voor de oprichting van een Afrikaanse Investeringsbank voor Vrouwen en een 'gendercertificering' om gelijkheid op de werkvloer te bevorderen

Deel dit artikel