Gie Goris 'Journalist voor de Vrede 2012'

Op vrijdag 9 november ontving MO*hoofdredacteur Gie Goris in Utrecht de prijs 'Journalist voor de Vrede' die jaarlijks wordt uitgereikt door het Nederlandse Humanistisch Vredesberaad.

Met de "Han Achttienribbeprijs voor Vredesjournalistiek" onderscheiden de initiatiefnemers elk jaar een journalist, programmamaker, publicist of cartoonist in het Nederlandse taalgebied die zich onderscheiden heeft door onafhankelijke, objectieve en kritische berichtgeving, en aldus bijgedragen heeft tot een cultuur van vrede en rechtvaardigheid.

In het juryrapport verantwoordt het Humanistisch Vredesberaad de keuze als volgt: 'Met gevoel voor urgentie, een scherp oog en kritische pen informeert Gie Goris regelmatig over de situatie in conflictgebieden, en draagt op deze wijze bij aan een cultuur van vrede en rechtvaardigheid.' Verder stelt het rapport nog: 'Gie Goris nodigt ons uit om mee te denken over zaken als de mogelijkheden voor een mondiale sociale zekerheid, maar het engagement met het wel en wee van de zuidelijke helft van onze aardbol neemt bij hem geen belerende vorm aan, ze uit zich steeds in gedegen feitenonderzoek.'

De andere genomineerden op de shortlist voor de editie 2012 waren journalisten Lex Runderkamp, Pauline Bax, Petra Stienen en Thomas Erdbrink.

Meer informatie over MO*hoofdredacteur Gie Goris vind je op www.mo.be/redactie/gie-goris.

Wereldmediahuis MO* DOOR:

Deel dit artikel