Groene schijn bedriegt


De berekening van welk land hoeveel broeikasgassen uitstoot, en zo het meest bijdraagt tot klimaatverandering, wordt gewoonlijk gebaseerd op de plaats waar broeikasgassen effectief in de atmosfeer komen. Dat is de geografische benadering.

Het betekent concreet dat de pc waarmee ik dit artikel schrijf, die in China is gemaakt en daar tijdens de productie ook heeft geleid tot broeikasgassen, op het conto van China belandt, terwijl ik er als Belgische consument natuurlijk de vruchten van draag.

Die manier van meten is al dikwijls bekritiseerd, omdat ze rijke landen bevoordeelt en in het nadeel is van de nieuwe industrielanden, die steeds meer goederen produceren maar nog relatief weinig consumeren.
BRON:
MO* Magazine
Wereldmediahuis MO* DOOR:

Deel dit artikel