'Guinee is iets helemaal anders dan Congo'


De 28-jarige Lies Vanmullem maakte begin dit jaar de overstap van het Congolese naar het Guinese landenkantoor van Trias. Hoewel de levensstandaard in beide landen vergelijkbaar is, moest ze toch een knop omdraaien.
Hoe heb je de overgang van Congo naar Guinee verteerd?

Lies Vanmullem: 'Ik heb mijn hart verloren in Congo, dus was het voor mij toch geen evidente keuze om naar Guinee te verhuizen. Ik ben terechtgekomen in een totaal ander land, met een andere religie en andere gewoonten. In Guinee hebben de mensen een meer gesloten karakter, waardoor het moeilijker is om contacten te leggen.'

Jouw levensstandaard is er ook niet op vooruitgegaan?
'Als je voordien in Kinshasa gewoond hebt, is het toch even aanpassen als je in een kleine Guinese stad terechtkomt. Waar ik nu woon, hebben we bijna nooit elektriciteit en slechts één dag op vijf is er water. Maar ik zie het positief: we zitten midden in de natuur en mijn functie op het kantoor van Trias is me op het lijf geschreven.'

Wat houdt die functie precies in?
'Ik hou me vooral bezig met de begeleiding en de monitoring van onze partners. Ze leveren goede diensten voor hun leden, maar hebben nog geen systemen om die dienstverlening in kaart te brengen. We gaan ervoor zorgen dat ze hun activiteiten registreren. Dat is een belangrijke stap in hun verdere ontwikkeling.'

Zijn de programma's van Trias vergelijkbaar in Congo en Guinee?
'De aanpak van Trias is in beide landen gelijklopend: de versterking van boerengroepen staat centraal. In Guinee hebben onze partners meer ervaring. De boerenorganisaties waarmee we samenwerken, staan er ook al wat verder op het vlak van mechanisering. Daardoor is de arbeid op het veld iets minder zwaar.' 

Over de positie van de vrouwen valt veel te zeggen in Guinee. Met welke ogen kijk jij naar de polygamie?
'Hoe je het ook draait of keert, er is dikwijls jaloezie tussen de verschillende vrouwen die getrouwd zijn met één man. Trias probeert er vooral voor te zorgen dat vrouwen kansen krijgen om zich uit te spreken over de thema's die hen aanbelangen. Daarnaast ondersteunen we ook hun economische activiteiten, want vrouwen met een inkomen kunnen zich ook op andere vlakken ontplooien.'

Hoe beoordeel je de impact van onze programma's op het terrein?
'Een klein pilootproject met moestuintjes is veelbelovend. De honderd vrouwen die er tot hiertoe aan deelnemen, zijn enorm enthousiast. De productie van karité-boter bij de vrouwencoöperatie Coprakam verloopt daarentegen iets minder vlot. Recent hebben we veel tijd en energie geïnvesteerd in een nieuw businessplan. We hopen dat de verkoop van karité hierdoor een nieuw elan krijgt.'

Markant heeft een partnerschap met Coprakam. Hoe kunnen Vlaamse vrouwen bijdragen aan de ontwikkeling van deze Guinese vrouwencoöperatie?
'Guinee heeft een lange traditie met linkse regimes. Privé-initiatief is nog niet lang toegestaan. Ik ben ervan overtuigd dat Guineeërs van nature ondernemend zijn, maar het politieke regime heeft hun dynamiek altijd onderdrukt. Met de Womed Award kan Markant rolmodellen creëren voor vrouwen die hun lot in eigen handen willen nemen.'

Kunnen we in Vlaanderen ook iets leren van Guinese ondernemers?
'Onze partner Aguidep heeft al felicitaties gekregen van Unizo voor de manier waarop startende ondernemers begeleid worden. Sommige starters krijgen elke maand een adviseur over de vloer.'

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel