Hoe bereiden ngo’s zich voor op de cruciale top in Addis Abeba?

Vlaggen VN

Van 13 tot 16 juli loopt in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, de top Financing For Development. Jan Van de Poel, beleidsmedewerker bij 11.11.11, is ter plaatse en brengt verslag uit.

In de loop van de komende dagen ontvangt Addis Abeba bijna 10.000 mensen uit meer dan 190 landen. Dergelijke overrompeling is een hele uitdaging voor een stad die zichtbaar worstelt met haar snelle groei. Net als de meeste Afrikaanse grootsteden staat ook Adddis Abeba voor gigantische uitdagingen op vlak van infrastructuur, luchtkwaliteit en een gezonde leefomgeving. Voor de deelnemers aan de conferentie betekent dat hooguit wat vertraging of vuile schoenen, voor de bevolking is het een dagelijkse strijd.

Very very important persons

Addis verwelkomt niet alleen VVIP's, zoals onze minister De Croo of de 'buitenlandminister' van de EU Federica Mogherini, officiële onderhandelaars en medewerkers van de verschillende VN-instellingen. De conferentie wordt ook op de voet gevolgd door een paar honderd activisten en vertegenwoordigers uit het middenveld. Dat middenveld blies al voor de start van de officiële conferentie verzamelen voor een tweedaags 'Civil Society Forum'.

Bedoeling was te komen tot een gezamenlijke verklaring waarin ngo's, vakbonden, vrouwenbewegingen, jongeren en mensenrechtenorganisaties hun verwachtingen voor de conferentie duidelijk maken. Anders dan de officiële onderhandelingen, die ondertussen meer dan een jaar aanslepen, ging dat opmerkelijk vlot. De teleurstelling over de beperkte ambitie en het gebrek aan concrete acties in het voorlopige slotdocument wordt duidelijk gedeeld over de grenzen heen.

Zoeken naar ambitie

Wat hier vandaag op tafel ligt, is onvoldoende om de beloftes van duurzame ontwikkeling waar te maken, luidt de teneur. Na twee dagen lang zoeken naar ambitie in de tekst, hebben we ze niet gevonden. Ook de Europese Unie maakt haar rol als globale speler niet waar. Om de ambitieuze agenda van de duurzame ontwikkelingsdoelen waar te maken zijn concrete veranderingen nodig in het financiële systeem zoals we dat vandaag kennen.

Dat betekent een grondige herdenking van de spelregels op vlak van fiscaliteit. Voor de ngo's gebeurt die herdenking best met iedereen rond de tafel, dus binnen een echt intergouvernementeel overleg binnen de VN. Dat de private sector een belangrijke rol moet spelen als ondernemer en investeerder in ontwikkelingslanden is zonneklaar, maar we mogen daar niet naïef in zijn. Daarom zijn duidelijke spelregels voor investeerders een noodzaak. Die missen we vandaag in de tekst.

Ook op vlak van hulp, nog altijd een hoeksteen van internationale samenwerking, missen we ambitie. Eigenlijk gaat de tekst niet verder dan opnieuw een belofte dat we ooit wel eens een belofte van meer dan 40 jaar oud zullen waarmaken.

Afrikaanse collega's zijn vooral bezorgd dat de afspraken rond financing for development beperkt zullen blijven tot het financieren van de SDG's en dat de bredere agenda – van duurzaam beheer van buitenlandse schulden en een eerlijke vertegenwoordiging van ontwikkelingslanden binnen de internationale financiële instellingen – ondergesneeuwd zal raken.

Ban-Ki Moon

Ook high-level gasten namen het woord. De secretaris-generaal van de conferentie Hu Wongbo had lovende woorden voor de sterke aanwezigheid van de ngo's in Addis. Die aanmoediging contrasteert met de beperkte toegang van het middenveld tot de onderhandelingen. De karige informatie en gebrek aan transparantie maakt het werk van ngo's vaak moeilijk.

Ook Ban Ki Moon kwam langs en gaf toe dat de onderhandelingen zeer moeilijk zijn verlopen. Sommigen hadden waarschijnlijk een aantal stappen verder willen gaan, maar de secretaris-generaal benadrukte het belang van de implementatie van wat nu voorligt. Hoewel het een sterk signaal is vanwege de VN dat het belang van de aanwezigheid van de ngo's onderstreept, moeten we tijdens de conferentie vooral werk maken van een sterker akkoord. Financing for Development mag geen vrijblijvend forum worden waar landen in meer dan 200 side-events nieuwe initiatieven en projecten aankondigen. Eerst en vooral moeten ze de dialoog aangaan over een hertekening van de financiële architectuur.

Jan Van de Poel vanuit Addis Abeba

Deel dit artikel