Hoe omgaan met inclusiviteit op het terrein?

Trias wil dat ook erg arme mensen, jongeren en vrouwen een actieve rol spelen in ledenorganisaties. Tijdens een workshop in Brazilië werd nagedacht over de manier waarop Trias dit uitgangspunt kan hard maken op het terrein.

Van 1 tot 5 oktober staken de regiocoördinatoren uit Brazilië, de Andes-regio en Centraal-Amerika de koppen bij elkaar. Ze werden bijgestaan door hun adviseurs. Ook Chris Van Hoof, de directeur van KVLV, nam deel aan de workshop.

Van Hoof ging in rechtstreekse dialoog met de Trias-adviseurs en praatte ook met bestuursleden van Unicafes. Deze partner van Trias overkoepelt een brede waaier landbouwcoöperaties in het zuiden van Brazilië. Eén van de uitdagingen voor Unicafes is een hogere participatiegraad van vrouwen aan bestuursvergaderingen.

Wanneer zo'n thema ter sprake komt, willen mannen wel eens redeneren dat vrouwen eigenlijk genoeg hebben aan hun huishoudelijke taken. Zeker in landen met een sterke machocultuur, zoals het geval is in grote delen van Latijns-Amerika. Veel vrouwen geven aan dat ze wel degelijk dromen van een interessante functie in een ledenorganisatie, maar vaak hebben ze geen tijd om hier werk van te maken.

Toch is het niet zomaar een kwestie van vrouwen die wel willen en mannen die hun plannen dwarsbomen. "Vrouwen zijn zich niet altijd bewust van hun situatie of gaan er heel berustend mee om", zegt Maarten Goethals van de R&D-afdeling bij Trias. In de praktijk zijn er tal van factoren die verklaren waarom vrouwen geen beslissingen nemen in het gezin en minder kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Een lage scholingsgraad, vastgeroeste rollenpatronen en de macho-cultuur zijn er enkele van.

"Dat deze situatie moet veranderen, is voor Trias duidelijk. Echte ontwikkeling komt er pas als vrouwen en mannen hun situatie begrijpen, de kansen krijgen om die situatie te veranderen en de macht hebben om zelf beslissingen te nemen", aldus Goethals.

www.triasngo.be

 

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel