Honduras op Bolivariaanse toer

De Hondurese president Manuel Zelaya ondertekende op 25 augustus een verklaring om lid te worden van het Bolivariaans Alternatief voor de Amerika’s (ALBA), een linkse alliantie onder leiding van Venezuela. Het lidmaatschap gaat pas in wanneer ook het Hondurese parlement zijn goedkeuring geeft, maar dat staat veeleer weigerachtig tegenover het initiatief.


Wereldmediahuis MO* DOOR:

Deel dit artikel