Honger hoeft niet

Voedselonzekerheid teistert Afrika al decennia lang. Eén op de vier inwoners van het continent is ondervoed en bijna 55 miljoen kinderen eten er te weinig of onvoldoende gevarieerd om zich goed te ontwikkelen.

Het zorgt voor een paradoxale situatie, want Sub-Saharaans Afrika heeft alles in huis om zijn inwoners van voldoende voedsel te voorzien: uitgestrekte landbouwgronden, veel wateraders en een gunstig klimaat. Bovendien vertonen verschillende landen in de regio al enkele jaren hoge economische groeicijfers.

Aan de basis van de heersende voedselonzekerheid ligt een mix van oorzaken, zegt het Human Development Report over Afrika, dat het ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP) halverwege mei publiceerde.

Een beleid dat gedurende jaren meer aandacht had voor stedelijke ontwikkeling dan voor landbouw, is er één van. De gevolgen daarvan zijn onder meer een lage landbouwproductiviteit en een slechte infrastructuur – van aftandse wegen tot een gebrek aan voedselopslagplaatsen. Die leiden op hun beurt tot mislukte of rottende oogsten.

Bovendien, zegt het UNDP-rapport, is het voedsel dat wel beschikbaar is niet voor iedereen toegankelijk. Internationaal hoge voedselprijzen doen zich immers ook in Afrikaanse huishoudens gevoelen, die vaak al meer dan de helft van hun maandinkomen aan voeding besteden. Vrouwen en kinderen zijn daarbij de grootste slachtoffers.

BRON:
MO* Magazine
Wereldmediahuis MO* DOOR:

Deel dit artikel