Hooggeschoolde migranten op zoek naar werk

Slechts drie procent van alle nieuwkomers vindt een baan die overeenkomt met zijn of haar opleidingsniveau. Vluchtelingenorganisaties en tewerkstellingsdiensten slaan de handen in mekaar om daar verandering in te brengen.

'Vluchtelingen@work zoekt hoogopgeleide vluchtelingen voor begeleiding.' Dat niet-alledaags zoekertje staat op de website van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 'We willen hooggeschoolde niet-Europese vluchtelingen begeleiden in een succesvolle zoektocht naar een baan op hun niveau', zegt Nan Valckx van Vluchtelingen@work. In 2010 besloot Vluchtelingenwerk Vlaanderen om actief in te spelen op de vaststelling dat hoogopgeleide nieuwkomers niet gemakkelijk een baan vinden, laat staat dat ze in hun eigen kennis- en ervaringsniveau aan de bak komen op de Belgische arbeidsmarkt. 'Nochtans hebben die mensen vaak een brede werkervaring en stevige kenniscompetenties. We willen voorkomen dat die vaardigheden onbenut blijven voor de samenleving', zegt Valckx, die er meteen ook de gloednieuwe brochure Het talent zit in de wachtkamer bijhaalt. Met die brochure wil Vluchtelingenwerk consulenten in tewerkstellingsdiensten informeren over het hindernissenparcours dat hooggeschoolden moeten doorlopen. De traditionele arbeidsbemiddeling is immers vooral op laaggeschoolde werklozen gericht, er gaat te weinig aandacht naar het probleem van onderwaardering van talent en buitenlandse kwalificaties.

BRON:
MO* Magazine

Deel dit artikel