Ik kook van woede: de voedselparadox


Cover De Voedselparadox11.11.11 voert campagne rond landbouw en voedsel. In 'De voedselparadox', van de Stichting WereldDelen, Wervels Nederlandse partner, tonen veertien filosofen, economen, wetenschappers en veldwerkers de ondoorzichtige paradox van grootschalige honger en voedseloverschotten voor de groeiende wereldbevolking.
DE VOEDSELPARADOX legt de belangrijkste gebreken bloot van de hedendaagse marktgeoriënteerde 'ieder voor zich'-samenleving, die 'de economie' en 'de markt' centraal stelt en waarin mensen in feite veroordeeld zijn tot kritiekloos 'meedoen'.
Een wereld, waarin uitsluiting en afwenteling deel uitmaken van het heersende economische en politieke systeem, dat de rekening eenzijdig legt op het bordje van de op afstand geplaatste en langs de zijlijn staande belastingbetaler en die ten koste gaat van de allerarmsten, toekomstige generaties en de leefbaarheid op de planeet.

DE VOEDSELPARADOX schetst ook contouren van een andere wereld: de wereld waarin ménsen ertoe doen en de dominantie van markten verleden tijd is. Een wereld waarin de relatie tussen mensen rust op een uniek stelsel van mensenrechten dat er in feite al langere tijd is. Waarin voedsel voor mensen voorrang heeft op voedsel voor grootschalige veeteelt en biobrandstoffen en massale voedselverspilling wordt tegengegaan. Een wereld waarin meer aandacht is voor toegang tot land en voedsel voor de allerarmsten, de ontwikkeling van lokale voedselvoorzieningen en gemeenschapszin.

Een andere wereld is mogelijk! Dat is de boodschap van tal van maatschappelijke organisaties die zich niet herkennen in het huidige marktdenken dat de koers van veel regeringen bepaalt.

De boodschap van dit boek gaat nog een stapje verder: een andere wereld, ze is er al. Ze moet alleen nog ontdekt en omarmd worden.


Enkele citaten

"Als we een bedrag zien staan op een prijskaartje van een product, dan geloven we dat dit ons een indicatie geeft over de waarde van dat product. Feit is echter dat die prijs vaak en systematisch juist datgene buiten beschouwing laat wat mensen nu net waardevol vinden."  Raj Patel

"Echte welvaart gaat over alles wat échte waarde heeft, wat nut heeft, wat zin geeft aan ons leven. Het bestaat op de eerste plaats uit de materiële dingen die het leven ondersteunen - voedsel, onderdak, kleding enz. De belangrijkste vormen van echte welvaart zijn niet eens in geld uit te drukken. Liefde bijvoorbeeld, een gelukkig en gezond kind, een baan die zorgt voor een gezond gevoel van eigenwaarde, deel uitmaken van een sterke zorgzame gemeenschap, een gezonde levendige natuurlijke omgeving, vrede, enz. Niets daarvan vind je terug op de balansen van Wall Street of in onze berekeningen van het Bruto Nationaal Product!" David Korten

"Overal op de wereld wordt inheems land ingepikt voor de teelt van suikerriet en palmolie voor biobrandstoffen, enorme delen van 's werelds regenwouden worden verwoest door mijnbouw en dambouw en soms worden er zelfs stammen hun leefgebied uitgezet omwille van natuurbehoud. Diefstal van hun land: dat is echt het allergrootste probleem. Door het verlies van land wordt het voor stammen steeds moeilijker om voor hun eigen voedsel te zorgen en een gezond leven te leiden. Ondanks het feit dat binnen het internationale recht de eigendomsrechten van de oorspronkelijke bevolking op hun land worden erkend, worden die rechten in de praktijk nauwelijks nageleefd." Nellie werner

"Je kunt niet spreken van een op mensenrechten gebaseerde aanpak als je naar een gezin in armoede toe stapt en zegt: 50% van jullie gezin zal worden gered. De andere 50% bekijkt het maar." Diana Skelton

Een aanrader voor ieder 11.11.11.-comité. Lees Wervels boekbespreking, bekijk korte inhoud en bestel het.
 
BRON: Wervel
Wervel vzw DOOR:

Deel dit artikel