Ingenieurs zonder grenzen

Velen kennen Artsen zonder Grenzen. Sommigen weten dat er dierenartsen, reporters en advocaten "zonder grenzen" bestaan. Maar ook de vzw Ingenieurs Zonder Grenzen (IZG) stuurt jaarlijks voor een drietal projecten ingenieurs naar een ontwikkelingsland om er hulp te bieden in het vakgebied dat zij beheersen.

Lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden kunnen rechtstreeks de hulp inroepen van IZG, maar meestal loopt de aanvraag via een organisatie die ter plaatse actief is. Het gaat telkens om concrete en kortlopende opdrachten zoals watervoorzieningen, toepassingen voor zon- en windenergie, het uitvoeren van wateranalyses of het opstellen van budgetten. De ingenieurs doen dat vrijwillig, IZG financiert de reiskosten en de aanvrager zorgt voor kost, inwoon en vervoer ter plaatse. IZG kiest bij voorkeur projecten die niet gefinancierd worden langs de gebruikelijke hulpkanalen. Naast de missies naar ontwikkelingslanden, geeft IZG ook advies op afstand. Begin 2011 formuleerden twee ingenieurs bijvoorbeeld adviezen over de plannen voor de uitbreiding van een ziekenhuis in Burkina Faso.

BRON:
MO* Magazine

Deel dit artikel