Internationale Missie vraagt herstel van democratie in Honduras

Van 18 tot 24 juli onderzoekt een Internationale missie, o.m. met deelname van CIFCA, de mensenrechten in Honduras. Voor Belgie neemt o.a. Ellen Verreyt van Wereldsolidariteit deel aan de delegatie. Dagelijks brengen zij verslag uit.


Voor het herstel en het behoud van de mensenrechten en de democratie in Honduras
Internationale missie voor de mensenrechten in Honduras
Persmededeling nr. 1 - Tegucigalpa 19 juli 2009

Het is betreurenswaardig dat de onbuigzaamheid van de regering de facto in Honduras het bemiddelingswerk bemoeilijkt van Oscar Arias, president van Costa Rica ,dat als doelstelling heeft een einde te kunnen maken aan de institutionele crisis die veroorzaakt werd door de staatsgreep. In deze omstandigheden neemt het risico toe op een verslechtering van de situatie van de mensenrechten en groeit de bezorgdheid over de democratische instabiliteit.

De organisaties en mensenrechten -netwerken die deel uitmaken van deze Internationale missie doen een dringend beroep op de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU) om effectieve maatregelen te nemen om de bescherming van de mensenrechten te verzekeren welke een dringende en noodzakelijke voorwaarde is voor het herstel van de constitutionele orde en voor de volledige handhaving van de rechtsstaat.

Deze maatregelen moeten gericht zijn op het waarborgen van de fundamentele rechten op leven, vrijheid, persoonlijke integriteit en op de vrijheid van meningsuiting en beweging. Rechten en vrijheden waarrond wij - sinds het begin van deze missie - vele beschuldigingen en klachten ontvingen inzake ernstige schendingen van de rechten van de bevolking, alsmede van het ontbreken van garanties voor het werk van organisaties die opkomen voor de mensenrechten.

Het is dringend nodig om alle vormen van internationale samenwerking, handel en financiële steun met en aan de staatsgreep en de hierbij betrokken economische sectoren stop te zetten. Het is van even groot belang dat de resolutie tot het behoud van het Inter-Amerikaans Democratisch Handvest van de OAS uitgevoerd wordt en dat duidelijke signalen van veroordeling worden gegeven aan het adres van diegenen die tot geweld oproepen om alsnog een burgeroorlog te kunnen vermijden.

In dit kader dringen wij er dan ook bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten op aan om de beschermende maatregelen goed te keuren van de aanvragen waar dit nog niet voor gebeurd is alsook om de komst te bespoedigen van een verificatie missie van deze maatregelen en van de schendingen van de mensenrechten in het land die zijn gebeurd na de staatsgreep. Op zijn beurt dient de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties snel stappen te zetten in deze richting terwijl het Internationaal Strafhof de nodige preventieve maatregelen dient te nemen. De EU-lidstaten en de delegatie van de Europese Commissie in Honduras dienen hun eigen richtlijnen over mensenrechtenverdedigers te doen gelden, daar waar die momenteel hun legitieme werk verrichten zonder garanties.

De Internationale missie voor de Mensenrechten in Honduras bevestigt opnieuw dat enkel de democratie, de nadruk op de dialoog en de vrijwaring van de mensenrechten kunnen leiden tot de oplossing van de crisis. Staatsgrepen en willekeurig gebruik van geweld hebben geen plaats meer in Latijns-Amerika.


Internationale Federatie van Mensenrechten (FIDH), het Center for Justice and International Law (CEJIL), Kopenhagen-initiatief voor Midden-Amerika en Mexico (CIFCA), FIAN International, het Inter-Amerikaans Platform voor Mensenrechten, Democratie en Ontwikkeling (PIDHDD), het adviesbureau voor de mensenrechten en Ontheemden (CODHES-Colombia), Oostenrijk-Suedwind, mensenrechten Instituut van de Universidad Centroamericana Jose Simeon Cañas (IDHUCA -El Salvador), de Vereniging voor de Mensenrechten in Peru (APRODEH), het Institute for Policy Studies omtrent Latijns Amerika en Afrika (IEPALA, Spanje), de Nationale Coördinator voor de Mensenrechten van Peru, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Wereldsolidariteit (België), IBIS (Denemarken)

Bijkomende informatie over de Internationale mensenrechtenmissie in Honduras.

De missie bestaat uit 15 personen die werkzaam zijn binnen de volgende organisaties en netwerken:

Internationale Federatie van Mensenrechten (FIDH), het Center for Justice and International Law (CEJIL), Kopenhagen-initiatief voor Midden-Amerika en Mexico (CIFCA), FIAN International, het Inter-Amerikaans Platform voor Mensenrechten, Democratie en Ontwikkeling (PIDHDD), het adviesbureau voor de mensenrechten en Ontheemden (CODHES-Colombia), Oostenrijk-Suedwind, mensenrechten Instituut van de Universidad Centroamericana Jose Simeon Cañas (IDHUCA -El Salvador), de Vereniging voor de Mensenrechten in Peru (APRODEH), het Institute for Policy Studies omtrent Latijns Amerika en Afrika (IEPALA, Spanje), de Nationale Coördinator voor de Mensenrechten van Peru, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Wereldsolidariteit (België), IBIS (Denemarken).

De missie startte op 18 juli en duurt tot 24 juli. De hoofddoelstelling van de missie is de verificatie van de situatie van de mensenrechten na de staatsgreep die de grondwettelijk verkozen president Manuel Zelaya verdreef en vervolgens een de facto regime installeerde.

Gedurende deze week zullen de deelnemers aan deze missie vergaderingen hebben met mensenrechtenorganisaties , sociale bewegingen, internationale gemeenschap, en (alternatieve /resistente) persorganen . Ook zal zij zich verplaatsen naar verschillende regio’s in het land. De hoofdbelangrijkste aanbevelingen en bevindingen zullen kenbaar gemaakt worden op het einde van het bezoek in een persconferentie ( één in Tegucigalpa, El Salvador en Mexico D.F.) , er zal vervolgens ook een volledig rapport gepresenteerd worden aan de verschillende internationale organisaties en het bredere publiek.

Contactpersonen:
Viviana Krsticevic (1) 202 651 0706
Luis Guillermo Pérez Casas (504) 96426245
Martin Wolpold-Bosien (504) 96593265

Deel dit artikel