Interparlementaire verklaring: belangrijke stap naar betere Belgische klimaatsamenwerking

Vlaams Parlement

Maandag 13 november, op de eerste dag van de politieke week op de klimaattop in Bonn, namen alle parlementen een gezamenlijke verklaring aan over het Belgische klimaatbeleid. 11.11.11 vindt deze verklaring een goede eerste stap naar meer samenwerking tussen de regio's en de federale overheid op vlak van klimaatbeleid.

Het interparlementair klimaatoverleg startte in mei 2017 op initiatief van Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement en de Vlaamse Klimaatcommissie. Op basis van de bestaande klimaatresoluties van de verschillende parlementen, werd een discussie gestart die resulteerde in de gezamenlijke verklaring die op 13 november werd afgeklopt. Die verklaring benadrukt de noodzaak aan samenwerking tussen de verschillende Belgische entiteiten, en de verrijking die daaruit kan voortvloeien.

De gezamenlijke verklaring is vooral een signaal naar onze ministers op een cruciaal moment. Wij hopen dat nu ook de regeringen constructief aan de slag gaan om zo snel mogelijk tot een geïntegreerd Nationaal Klimaat- en Energieplan 2030 te komen.

Hoewel 11.11.11 hoopte dat de parlementen strenger zouden oordelen over de huidige situatie in België – zoals het feit dat België de 2020-doelstelling niet zal halen, mede doordat er geen Nationaal Klimaatplan is, en de lage engagementen op het vlak van internationale klimaatfinanciering – geven ze wel duidelijk aan dat ze meer verwachten van België.

De gezamenlijke verklaring is vooral een signaal naar onze ministers op een cruciaal moment. Wij hopen dat nu ook de regeringen constructief aan de slag gaan om zo snel mogelijk tot een geïntegreerd Nationaal Klimaat- en Energieplan 2030 te komen.

We vragen om deze interparlementaire dialoog verder te zetten in het nieuwe parlementaire jaar. In een vervolgtraject moeten de parlementen dieper ingaan op de transitie die in België nodig is om de doelstellingen te behalen.

Het overleg kan op die manier uitmonden in een gezamenlijke klimaatresolutie, gestemd door alle parlementen. De afgeklopte verklaring geeft aan daar op te mikken tegen de klimaattop in Polen, volgend jaar. Die resolutie kan de start zijn van een doortastende, gemeenschappelijke visie op het Belgische klimaatbeleid.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel