IPS: Afrikaanse milieuwetgeving blijft dode letter

 

houtkap zimbabwe

[ Brandhoutverkopers Moses Ginindza (l) en Mphumuzi Magwagwa. Niettegenstaande houtkap illegaal is volgens milieuwetten in veel Afrikaanse landen, constateren onderzoekers dat er niets gedaan wordt om de bevolking van alternatieve energie te voorzien en zo de ontbossing tegen te gaan. © Mantoe Phakathi/IPS]


Ondanks heel wat milieuwetgeving treden Afrikaanse landen niet op bij schendingen. Houtkap blijft een immens probleem omdat de bevolking geen alternatieven heeft om aan energie te geraken.  


 

"De meeste Afrikaanse landen hebben een stevige milieuwetgeving. Maar de uitvoering daarvan is een ander paar mouwen", zegt Samuel Ogalla van de Pan African Climate Justice Alliance (PACJA), een coalitie van maatschappelijke organisaties in Afrika.

Heel wat landen voorzien in bestraffing van wie bijdraagt tot de klimaatverandering.

Zaken als ontbossing blijven echter een enorme uitdaging, net als de implementatie van het programma Redd+, een poging om de ontbossing in te dammen door financiële waarde toe te kennen aan bomen die blijven staan.

Volgens de milieuwetten is houtstroperij illegaal, maar de onderzoekers constateren dat er niets wordt gedaan rond alternatieve energie, noodzakelijk om de ontbossing tegen te gaan.

 

Zimbabwe


Waar veel druk werd uitgeoefend op Afrikaanse parlementairen om wetgeving rond klimaatverandering op te stellen, bleef de opvolging ervan op nationaal vlak vaak achterwege.

"Afrikaanse landen moeten meer doen dan het louter uitvaardigen van milieuwetten", zegt Ogalla. "Er is nood aan monitoring, rapportage en verificatie als het continent klimaatverandering en andere milieu-uitdagingen wil aanpakken."

Een van de voorbeelden is Zimbabwe. Dit land in zuidelijk Afrika heeft volgens de VN een van de meest uitgebreide milieuwetgevingen. Toch scoort het slecht op het vlak van aanpak van schendingen en het nakomen van de engagementen in het kader van Redd+, en dit door een decennialange traditie van ontbossing.

De Heinrich Böll-stichting, een groene Duitse organisatie, zegt dat uitgebreide wettelijke kaders ontbreken, wat de "implementering van maatregelen belemmert en tevens de kwetsbaarheid van bepaalde groepen zoals vrouwen en armen verhoogt."

 

Klimaatverandering


De organisatie constateert ook dat er wel bewustmakingscampagnes rond klimaatverandering aan de gang zijn, maar er weer "minder investeringen in wetgevende aspecten gebeuren."

Onderzoekers vrezen dat het thema klimaatverandering zo weer naar de periferie wordt verbannen op een moment dat de nood hoog is dat de Afrikaanse landen zich de internationale conventies die ze ondertekenden, zoals de het VN-klimaatverdrag, echt eigen maken.

Volgens Charles Ndondo van Carbon Green Afrika moeten de wetten verder gaan dan het bestraffen van houtstropers en vervuilers.

"De kern van het probleem moet aangepakt worden", zegt hij. "De Boswet verbiedt mensen om hout te kappen als brandstof maar geeft hen geen alternatief, noch een uitdaging."BRON:IPS

Deel dit artikel