Israëlische nederzettingen: struikelblok voor vrede

Israëlische nederzettingen: struikelblok voor vrede

Het Israëlische nederzettingenbeleid is illegaal onder het internationaal recht en wordt door de Europese Unie veroordeeld. Toch toont de praktijk een kloof tussen woord en daad. De EU en haar lidstaten slagen er niet in om hun beleid hard te maken en zich van de nederzettingen te distantiëren.

Meer dan een half miljoen Israëli's wonen over de Groene Lijn, in gebieden die Israël sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967 bezet.

De nederzettingen hebben een verwoestende impact op de Palestijnse samenleving. Ze liggen aan de basis van huisvernielingen en gedwongen verplaatsingen, fysieke barrières, ongelijke toegang tot zuiver water en inbeslagname van vruchtbare gronden. Ze illustreren het discriminerende bewind dat Israël reeds decennia voert tegenover de Palestijnen. Rechtstreekse uitwassen zijn schendingen van basisrechten als het recht op eigendom, het recht op gelijkheid, het recht op vrij verkeer en het recht op zelfbeschikking.

De Palestijnse bevolking kan door de aanwezigheid van de nederzettingen onmogelijk concurreren op economisch vlak. Een bloeiende Palestijnse economie krijgt geen schijn van kans, er is zelfs een trend van 'onontwikkeling'.

Europa blijft goederen importeren uit Israëlische nederzettingen, er diensten aan leveren en financiële transacties aan toekennen. Het FP7-programma, het grootste Europese financieringsmechanisme voor onderzoek, besteedt een deel van zijn onderzoeksgelden in Israël.

Het systeem is weinig transparant, en in de praktijk blijkt dat Europese subsidies via dit kanaal onder meer hun weg vinden naar Israëlische wapenbedrijven en bedrijven in de nederzettingen.

Door geen afdwingbaar onderscheid te maken tussen begunstigden in Israël enerzijds en in de nederzettingen anderzijds, ondersteunt de EU ongewild het voortbestaan en de groei van de nederzettingen en ondermijnt ze haar eigen jarenlange pogingen om een leefbare
Palestijnse staat op te bouwen.

Illusie

Met de ondertekening van de Oslo-vredesakkoorden in 1993 ontstond er hoop op een definitieve en permanente oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict en een einde van de bezetting. Al vlug bleek dat het een overstatement was om te spreken van een 'vredes'proces.

Twintig jaar na het ondertekenen van de Oslo-akkoorden is het hoog tijd dat de EU stopt met haar de facto steun aan de nederzettingen via handelsakkoorden en onderzoeksubsidies. Zolang de EU hen rechtstreekse of onrechtstreekse steun blijft bieden, zal een tweestatenoplossing een illusie blijven.

Nederzettingenexpansie

De leden van het Midden-Oostenoverleg van 11.11.11 zijn humanitaire, ontwikkelings-, mensenrechten-, vredes- en solidariteitsorganisaties uit België. Ze streven naar een rechtvaardige vrede in Israël en Palestina en documenteren reeds jarenlang de gevolgen van de Israëlische nederzettingen.

Ondanks het vredesproces, dat op 'land voor vrede' gebaseerd was, heeft Israël de oprichting van een Palestijnse staat onmogelijk gemaakt. Het land drijft het tempo van de nederzettingenexpansie in de bezette Palestijnse gebieden immers alleen maar op.

Die uitbreiding van de nederzettingen heeft een nefaste impact op de rechten en de  levenskwaliteit van de Palestijnse burgers. Hun huizen en infrastructuur worden gesloopt, waardoor ieder jaar honderden mensen worden verdreven. Hun toegang tot grondstoffen als water en landbouwgrond wordt beperkt, en controleposten, wegen voor kolonisten en de scheidingsmuur remmen hun bewegingsvrijheid af en belemmeren hun toegang tot basisdiensten.

Het standpunt van de EU en België is duidelijk: "Nederzettingen zijn illegaal onder het internationaal recht. Ze vormen een obstakel voor het bereiken van een vredesakkoord en dreigen een tweestatenoplossing onmogelijk te maken". De verklaringen van de EU hebben de bouw van nieuwe nederzettingen echter niet kunnen stoppen.

Bovendien blijft Europa handeldrijven met de nederzettingen en worden de economische, politieke en zelfs militaire relaties steeds hechter. Hoewel er stilaan een bewustwordingsproces op gang komt bij de Europese regeringen, dringt de tijd voor concrete actie om dit tegenstrijdige beleid recht te trekken.

Duurzame oplossing

Dit rapport documenteert de pogingen om via onderhandelingen tot een definitieve oplossing voor de nederzettingenproblematiek te komen. Het toont aan dat de nederzettingen tijdens die onderhandelingen systematisch uitgebreid werden, terwijl ze een duurzame oplossing in de weg staan.

Daarnaast geeft de tekst een historisch overzicht van de bezettingspolitiek, waarbij de klemtoon ligt op het ontstaan van de nederzettingen, het behoud ervan, alsook hun impact op het leven van de Palestijnen. Hij schetst ook een belangrijk deel van de relaties tussen Israël en de EU en legt het aandeel van Europa in het ondersteunen van de bezettingspolitiek bloot.

Tot slot stelt het rapport concrete maatregelen voor om het beleid van de EU en haar lidstaten te doen aansluiten bij hun officiële standpunt en zo iedere rechtstreekse en onrechtstreekse vorm van steun aan illegale nederzettingen te vermijden.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels