Jonge stedelingen eisen recht op grond voor duurzame landbouw

Reclaim the Fields!Op 17/04/'96 werden in Brazilië 19 landloze boeren vermoord van de Landloze Boerenbeweging MST.

In Vlaanderen zijn er door de voortschrijdende schaalvergroting elk jaar 3% minder boeren. Er zijn echter tientallen mensen die willen boeren, maar geen toegang krijgen tot grond. Zij sluiten zich aan bij Reclaim the Fields, een Europese groepering van jongere mensen die geloven in de toekomst van eerlijke landbouw. Op 17 april voerden deze enthousiaste jongeren actie in Brussel.


Deel dit artikel