Kantelmoment

"De wereld is nog volop aan het herstellen van de ene crisis –de financiële en economische– en stevent al af op een volgende reeks riskante en turbulente veranderingen. De hoge voedsel- en brandstofprijzen, die op hun beurt stijgende voedselprijzen in de hand werken en de stabiliteit van samenlevingen ernstig in gevaar kunnen brengen. Politieke onrust in het Midden-Oosten en in Ivoorkust. Toenemende natuurrampen. Europese landen in diepe schulden…"

Deze grimmige evocatie is niet afkomstig van een activistisch doemdenker maar van Robert Zoellick, de voorzitter van de Wereldbank. ‘We moeten dringend beter presteren wanneer het aankomt op crisismanagement', zei Zoellick bij de opening van de lentetop van de Wereldbank half april. ‘De gebeurtenissen in het Midden-Oosten zijn een katalysator geweest om te onderzoeken welke richting politieke en economische hervormingen moeten uitgaan om succesvol te zijn voor ontwikkeling.' En dan heeft Zoellick het nog niet eens over Fukushima. Vijfentwintig jaar na Tsjernobyl en op een ogenblik van constante energiehonger, stelt de ramp in de Japanse atoomcentrales heel ons beschavingsmodel, zo verweven met energievoorziening, in vraag.

BRON:
MO* Magazine
Wereldmediahuis MO* DOOR:

Deel dit artikel