Keurt België de financiering van het Burundese leger goed?

De missie van de Afrikaanse Unie in Somalië (AMISOM) is van groot belang in de strijd tegen de terroristische groep Al-Shabaab in dit land. De Europese Unie, één van de belangrijkste donors van AMISOM, houdt sinds maart 2016 haar steun in omdat een groot deel ervan naar de Burundese staatskas vloeit.

AMISOM gebruikt de Europese financiering om de salarissen van de militairen te betalen. Voor Burundi gaat het in totaal gaat het om zo'n 5 miljoen euro per maand. Als dit geld, of een deel ervan, naar de Burundese staatskas vloeit, dan steunt Europa ongewild het repressieapparaat van de regering van deze Centraal-Afrikaanse staat. En dat gaat in tegen de sancties die de EU in maart 2016 instelde, want die verbieden elke directe financiering van de Burundese overheid.

De lidstaten van de Europese Unie moeten deze maand hun akkoord geven over de financiering van AMISOM. Hoewel deze beslissing unanimiteit vergt in de Europese Raad, lijkt het erop dat geen enkel land dwars zal liggen.

11.11.11 is ervan overtuigd dat de financiering van Burundese soldaten door de Europese Unie een verkeerd signaal zendt naar de Burundese bevolking. De Afrikaanse Unie en Burundi beloofden dat de salarissen van de militairen direct op de rekening van de soldaten gestort zal worden bij commerciële banken, en dus niet via de Burundese regering zal verlopen. Door wisselkoersmanipulatie, de verplichting dat alle buitenlandse valuta via de Burundese centrale bank passeren, de sterke controle van de overheid over commerciële banken in het land en de mogelijkheid om een nieuwe belasting op de inkomsten van AMISOM te heffen lijkt het echter erg waarschijnlijk dat het Europees geld toch naar het repressieve regime gaat.

Het Europese parlement keurde op 19 januari een resolutie goed die de zware mensenrechtenschendingen, waaronder buitenrechtelijke executies, foltering, gedwongen verdwijningen en de totale straffeloosheid hiervoor scherp veroordeelde. Door de repressie zijn vandaag al bijna 400.000 Burundezen gevlucht naar de buurlanden. 11.11.11 vraagt België dan ook om er bij de Europese Unie voor te pleiten een oplossing te zoeken voor de financiering van AMISOM, maar in geen geval akkoord te gaan met de voorgestelde financiering van het Burundese leger.

Pieter-Jan Hamels

Deel dit artikel