Klimaatgeld voor Senegal en Honduras

Soms komt er ook goed nieuws van het front van de klimaatonderhandelingen. Het Adaptatiefonds, waarover op de klimaatonderhandelingen van Bali (2007) een akkoord was bereikt, heeft in september de eerste twee projecten goedgekeurd: een in Senegal en een in Honduras.

Voor Senegal wordt 6,2 miljoen euro vrijgemaakt voor een programma om verzilting van de landbouwgrond langs de kustlijn tegen te gaan. Die verzilting is het directe gevolg van een stijgende zeespiegel. Honduras krijgt 4 miljoen euro voor watermanagement in de hoofdstad Tegucigalpa. Het project wil dertienduizend arme gezinnen een zekere toegang tot water geven. De regio kampt zowel met periodes van grote droogte en watertekorten als met overvloedige regenval, overstromingen en landverschuivingen. Het project van Honduras wordt opgevolgd door het VN-Ontwikkelingsprogramma, dat van Senegal door een eigen Senegalese instantie, het Centrum voor Ecologische Opvolging.
BRON:
MO* Magazine

Deel dit artikel