Klimaattop in Durban

Van 28 november tot 9 december vindt in Durban, Zuid-Afrika, de volgende VN-klimaattop plaats. Hét langverwachte nieuwe akkoord zal er wellicht ook in Durban niet komen. Een verlenging van het Kyotoprotocol zou al een klein succes zijn.

Europa verkiest een nieuw globaal akkoord waarin ook de grote groeilanden bindende verplichtingen opgelegd krijgen. Europa is vandaag immers slechts verantwoordelijk voor vijftien procent van de wereldwijde uitstoot. Grootste uitstoter van broeikasgassen is inmiddels China. Bovendien zijn ook de VS niet gebonden aan het Kyotoprotocol. Op de Europese Milieuraad van 10 oktober, waar de EU haar standpunt voor Durban bekend maakte, besliste de EU echter om toch een verlenging van het Kyotoprotocol te steunen, onder specifieke voorwaarden en als overgang naar zo'n globaal akkoord.

BRON:
MO* Magazine

Deel dit artikel