Klimaattop Lima - dag 4: Klimaatverandering, ook een jongerenzaak

jongerenactie koreaanse[Foto: Dit jaar hebben de verklede Koreaanse jongerenvertegenwoordigers zich van hun creatiefste kant getoond.
Met gepersonaliseerde (klimaat)liedjes en dansjes trokken ze de aandacht van de voorbij wandelende onderhandelaars.]Terwijl er druk wordt onderhandeld, vragen jongeren aandacht voor 'hun' toekomst. Jongerenvertegenwoordigers doen er alles aan om het principe van intergenerational equity, solidariteit over de verschillende generaties heen,  in het nieuwe klimaatakkoord te loodsen. "De focus op technische aspecten en economische belangen binnen de onderhandelingen geeft soms de indruk dat de onderhandelaars in een andere wereld leven".


Klimaatverandering: vooral een jongerenzaak


cartoon climatedebt childrenKlimaatrechtvaardigheid gaat niet enkel over internationale solidariteit. Ook de solidariteit tussen en over de verschillende generaties heen, of 'intergenerational equity', hoort daarbij.  Intergenerational equity is het principe dat bepaalt dat ons huidige gedrag geen negatieve impact mag hebben op de toekomstige generaties.

Een voorbeeld van hoe het niet moet? Tonnen CO2 blijven uitstoten en de jongeren van vandaag en alle toekomstige generaties daardoor met heel wat problemen opzadelen. Toch is dit precies wat nu gebeurt. Nieuwe mijnbouw-en olie ontginning in het Peruaans regenwoud, of achterhaalde ideeën om nieuwe kerncentrales te openen, diegenen die er de grootste negatieve gevolgen van zullen ondervinden zijn nog niet geboren zijn, of zijn veel te jong om te protesteren.

 

De 'toekomstige generatie' wil een stem in het debat.


Jongerenvertegenwoordigers  willen dat het principe van 'intergenerational equity' wordt opgenomen in het nieuwe mondiaal klimaatakkoord en bij voorkeur ook in de nieuwe post-2015 doelstellingen (de 'duurzame ontwikkelingsdoelstellingen', of opvolgers van de millenniumdoelstellingen), die in september beklonken moeten worden. Daarmee krijgt het principe ook rechtsgrond en juridische waarde. Hopelijk pikken de onderhandelaars de roep (of beter, de zang) van de jongeren op.
 

Belgische jeugdlobbyisten eisen maatregelen voor groene jobs


jongeren vragen transitie naar duurzame economie

Terwijl de Koreanen de show stalen, lobbyen onze twee Belgische jongerenvertegenwoordigers achter de schermen voor groene jobs. Eén van hun boodschappen aan de politici: ga voor een forse desinvestering in fossiele brandstoffen en investeer in hernieuwbare energie. Dit is voor iedereen goed, en niet het minst voor de toekomstige generaties!

Je vindt hun blog terug op www.belgianunyouthdelegates.com

Samuel Lietaer, beleidsmedewerker klimaat 11.11.11

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel