Klimaattop Lima: 'In 2015 zullen twee klimaatakkoorden nodig zijn'

cop-final-plenary
[Foto: © Jean-Pascal van Ypersele]

De 20ste klimaatconferentie is zondagochtend 14 december afgesloten in Lima, Peru. Een pakket van beslissingen, de zogenaamde "Lima Call for Climate Action", zet de bakens uit voor een toekomstig mondiaal klimaatakkoord. Maar er is nog veel huiswerk tegen december 2015 in Parijs. Ook op intra-Belgisch niveau zal in 2015 een akkoord beklonken moeten worden voor de inspanningsverdeling van de klimaat-en energiedoelstellingen tussen de federale en de gewestelijke overheden.

"In Lima hebben de landen een zeer beperkt akkoord gesloten. De milieu- en sociale ambities en de financiële engagementen tegenover de meest kwetsbare landen zijn minimalistisch. Er zullen in 2015 twee klimaatakkoorden nodig zijn. Eén in Parijs en één in België." Analyseren de leden van het Platform Klimaatrechtvaardigheid.

Het jaar 2015 wordt cruciaal voor volgende de elementen:

  • De milieuambitie is onvoldoende. De klimaattop in Lima werd een maat voor niets. Er zijn geen duidelijke richtlijnen over wat landen op tafel moet leggen in aanloop naar een nieuw klimaatakkoord in Parijs volgend jaar. Ook een vergelijking en analyse van die nationale engagementen met wat de klimaatwetenschap vereist werd niet overeengekomen. Tenslotte is ook de ambitie om nog vóór 2020 - wanneer het nieuwe akkoord van kracht moet gaan - meer inspanningen te leveren om de uitstoot van broeikasgassen naar beneden te halen niet vertaald naar een tastbaar actieplan.
     
  • De rechtvaardige transitie naar een lage koolstofmaatschappij is dode letter gebleven.
     
  • Klimaatfinanciering: hoewel iets meer dan 10 miljard dollar werd beloofd voor het Groen Klimaatfonds, zijn we nog zeer van het ultieme doel: de ontwikkelde landen hebben zich geëngageerd om jaarlijks 100 miljard te voorzien tegen 2020. Dit moet de uitstoot van broeikasgassen helpen verminderen in ontwikkelingslanden en zal ook de meest kwetsbare landen helpen bij de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering. Er ontbreekt nog een concreet groeipad dat uitlegt hoe dit engagement bereikt zal worden.
     

Op Belgisch niveau geeft de federale regering tegenstrijdige signalen: enerzijds ondersteunt deze het Groen Klimaatfonds, maar opteerde dezelfde week om op termijn het Kyotofonds af te schaffen. Dit is de voornaamste budgettaire poot van het federale klimaatbeleid.

De Vlaamse regering weigerde bij te dragen aan het VN Klimaatfonds. Wij verwachten van Geert Bourgeois en bevoegd minister Schauvliege in 2015 eindelijk een adequaat en solidair klimaatbeleid. Het sluiten van een ambitieus intra-Belgisch akkoord over de inspanningsverdeling voor het klimaat laat al sinds 2008 op zich wachten.


klimaatcoalitie logo

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid is een Belgische federale politiek platform gecoördineerd door 11.11.11 en CNCD-11.11.11 en gevormd met ADG, Associations21, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Broederlijke Delen, CADTM, Beweging.net-CSC, ACLVB-CGSLB, Entraide et Fraternité, ABVV-FGTB, FSTM, Geneeskunde voor de Derde Wereld, Greenpeace, Inter-environnement Wallonie (IEW), Climat et Justice sociale, Oxfam-Solidarité (-eit), Oxfam Magasins du monde, Oxfam Wereldwinkels, PROTOS, SLCD, SOS FAIM, Tourisme Autrement, Vredeseilanden, WWF, Natuurpunt en Climate Express.

Deel dit artikel