Landbouw zonder vergroening is niet langer een optie

In De Tijd van 12/04/12 pleit Guy Van den Broek voor een koerswijziging bij ondermeer Boerenbond ten aanzien van de vergroening die het Europees Landbouwbeleid oplegt. "De organisaties die nu alles in het werk stellen om het huidige model te doen standhouden, zouden er beter aan doen boeren nu al de weg te wijzen hoe ze aan de nieuwe groene criteria kunnen voldoen", zo klinkt het. De problematiek wordt deze week treffend geïllustreerd door Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche in het weekblad Boer & Tuinder.

Enerzijds geeft de voorzitter toe dat ten aanzien van de biolandbouw, de "klassieke organisaties zich (te?) lang defensief hebben opgesteld", maar tegelijk stelt hij: "deze tijd ligt achter ons, zoveel is duidelijk." Dat charmeoffensief is echter erg doorzichtig, zo blijkt, wanneer hij even later een oproep doet aan Bioforum (de vakorganisatie voor biolandbouw) om gezamenlijk een standpunt te bepalen over kwesties zoals de nieuwe veldproef met ggo-maïs en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, goed wetende dat ggo's en grondloze veehouderij (die Boerenbond kost wat kost verdedigt) volgens het biolastenboek gewoonweg niet kunnen.

BRON:
Wervel
Wervel vzw DOOR:

Deel dit artikel