Lima aan de vooravond van de COP20

COP20-lima-conferentiezaal

Vrijdag, 28 november 2014, het 'Pentagonito' in Lima. Hier vindt binnen enkele dagen de jaarlijkse hoogmis van de wereldwijde klimaatonderhandelingen plaats: de COP20 (Conferentie van Partijen) waarop de verdragspartijen van het VN-Klimaatverdrag samenkomen. Tijdens deze conferentie hopen de partijen een akkoord te vinden over de noodzakelijke elementen van een klimaatverdrag waarin alle landen ter wereld zich verbinden tot het reduceren van hun CO2-uitstoot. Volgend jaar tijdens de COP21 in Parijs moet het verdrag worden goedgekeurd.

Het organiseren van de COP20 is een hele opdracht voor een land als Peru. Ze behoort niet tot de minst ontwikkelde landen maar heeft dit waar moeten maken met beperkte middelen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat, enkele dagen voor de start, nog het één en ander moet gebeuren. Toch is het resultaat op zijn minst indrukwekkend te noemen, met een shuttlesysteem over heel de stad, een blogruimte, computerzaal, meditatie- en gebedskamer, en noem maar op.

Dat de COP20 uitgerekend hier plaatsvindt, kan zowel toegejuicht als bekritiseerd worden. Enerzijds is de organisatie van de conferentie een mogelijkheid om de aandacht te trekken voor de negatieve impact van de klimaatverandering voor Peru. Volgens het Tyndall Centre for Climate Change Research is Peru het derde meest getroffen land door klimaatverandering. Het kampt met droogte, een verstoorde watertoevoer door het smelten van gletsjers en lager gelegen hoge venen, problemen in de landbouw, noem maar op. De ongeveer 12 000 deelnemers zullen ook geconfronteerd worden met de chaos en vervuiling van Lima, waar zo'n 9 miljoen mensen wonen. Bijna een derde van de totale bevolking in Peru.

Anderzijds kunnen er grote vragen gesteld worden bij het engagement van de Peruaanse regering om de klimaatverandering tegen te gaan. Deze zomer werden nog controversiële maatregelen genomen die de rol van het Ministerie voor Milieu inperken.

De relatie tussen de Peruaanse overheid en de civiele samenleving is dan ook gespannen. Terwijl de Peruaanse overheid voluit gaat voor een neoliberaal economisch model, protesteert het gros van de civiele samenleving onder het motto 'Cambiémos el sistema, y no el clima' (laten we het systeem veranderen en niet het klimaat).

Klimaatorganisaties, boerenorganisaties, vakbonden, inheemse groepen en andere leden van de civiele maatschappij organiseren van 8 tot 11 december de 'Cumbre de los Pueblos', een alternatieve volkerentop.

Op 10 december zullen zij hun stem laten horen tijdens de klimaatmars in het centrum van Lima, waarop zo een 15 000 mensen verwacht worden. 11.11.11 partners MOCICC en DAR speelden een belangrijke rol in de organisatie van deze evenementen, en ook andere partners zoals APRODEH, CNDDHH, Latindad, REDGE, Oilwatch, Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático en Red Muqui zullen er vertegenwoordigd zijn.

Karen Del Biondo
BTC-junior, Lima

Deel dit artikel