Meer Europa voor meer energiezekerheid

De geopolitieke verschuivingen in de energiewereld zijn zo groot dat een gezamenlijke Europese aanpak zich opdringt als de EU nog wil meetellen op mondiaal vlak. Ook om de overgang naar een lagekoolstofmaatschappij te maken, is samenwerking tussen de EU-lidstaten geboden.

In tijden van klimaatverandering en stijgende olieprijzen is het een anachronisme dat Europa wel een gemeenschappelijke munt en buitenlands beleid heeft maar geen geïntegreerd energiebeleid. Het thema ligt dan ook erg gevoelig in de lidstaten en de onderlinge verschillen zijn groot. Volgens het Internationaal Energie Agentschap hebben we niet meer dan vijf jaar de tijd om de overgang te maken naar een lagekoolstofsamenleving. Dat vraagt doordacht beleid en gerichte investeringen, en daarvoor is samenwerking nodig. Denemarken, dat in de eerste helft van 2012 het EU-voorzitterschap waarneemt, geeft alvast het goede voorbeeld.

BRON:
MO* Magazine

Deel dit artikel