Mensen in armere landen 5 x sneller op de vlucht door extreem weer

vald sokhin

Inwoners van lage- en middeninkomenslanden lopen vijf keer meer risico om te moeten vluchten door plotselinge klimaatrampen, zoals overstromingen en stormen, dan mensen in rijkere landen.

De klimaatverandering is ongelijk

De CO2-uitstoot in armere landen is in verhouding met die van de rijkere landen verwaarloosbaar. Toch lopen mensen daar een veel hoger risico om te moeten vluchten dan degenen die het meeste schade aanrichten aan het milieu.

23,5 miljoen nieuwe klimaatvluchtelingen in 2016

In haar nieuw rapport Uprooted by Climate Change, toont Oxfam aan dat tussen 2008 en 2016 jaarlijks gemiddeld 14 miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen door extreme weersomstandigheden, zoals overstromingen en stormen. In hoge inkomenslanden ging dat over 1 miljoen mensen.

In totaal werden er in 2016 23.5 miljoen nieuwe klimaatvluchtelingen geteld, en dat is waarschijnlijk een onderschatting. Mensen die vluchten voor de meer geleidelijke gevolgen van de klimaatverandering,zoals droogte en een stijgende zeespiegel, werden niet meegeteld.

"Hoeveel orkanen moeten er nog komen vooraleer onze politici inzien wat er aan de hand is en actie ondernemen?", zegt Brigitte Gloire, klimaatexperte van Oxfam-Solidariteit. "De levens van miljoenen mensen, die zelf amper een inbreng hadden in de klimaatverandering, worden verwoest. Het is onredelijk om arme gemeenschappen aan hun lot over te laten bij rampen waar ze zelf niet verantwoordelijk voor zijn."

Klimaattop in Bonn

Oxfam publiceert het rapport aan de vooravond van de 23ste internationale klimaatconferentie van de Verenigde Naties -COP 23. Die jaarlijkse bijeenkomst gaat op 6 november van start in de Duitse stad Bonn. Tijdens deze conferentie komen experten van over de hele wereld samen om er voort te bouwen op het historische klimaatakkoord van Parijs.

De conferentie wordt voorgezeten door Fiji, een eiland in de stille oceaan. Het is de eerste kleine eilandstaat die die rol op zich neemt. Dit heeft ook een symbolische waarde, want het is een land waar de klimaatverandering zich sterk laat voelen. Ongeveer 55.000 mensen in Fiji zijn op de vlucht geslagen door de stijgende zeespiegel.

Oxfam fietst naar Bonn

Om onze stem te laten horen voor een solidaire aanpak van de klimaatproblematiek, fietst een groepje jongeren onder de Oxfam-vlag naar Bonn met Climate Express. Na een tocht van 281 kilometer neemt de delegatie er deel aan de grote klimaatmars op 4 november.

Daar willen we een duidelijke boodschap laten weerklinken: het is tijd dat onze politici hun verantwoordelijkheid opnemen en dat ze de beloftes van het klimaatakkoord van Parijs omzetten in daden.

Wat wilt Oxfam?

Oxfam eist dat landen bescherming bieden aan mensen die op de vlucht zijn als gevolg van natuurrampen. Getroffen landen moeten ook een schadevergoeding (loss & damage) krijgen, want gemeenschappen die de klimaatverandering het sterkst voelen mogen niet de enigen zijn die de prijs betalen.

De financiële doelstellingen voor de bestrijding van klimaatverandering uit het klimaatakkoord van Parijs zijn nog niet bereikt. België is haar beloften niet nagekomen en moet zo snel mogelijk haar internationale financiële klimaatbijdrage leveren voor ontwikkelingslanden.

Landen moeten er ook alles aan doen om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zo de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5°C. België moet hier dringend werk van maken, zonder dat we schone lucht uit andere landen aankopen.

Een daadkrachtige en eensgezinde aanpak van de klimaatverandering is nodig, zeker nu de Amerikaanse regering zich heeft teruggetrokken uit het klimaatakkoord van Parijs.

Oxfam-Solidariteit DOOR:

Deel dit artikel