Mensenrechten op zee kun je niet outsourcen

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens roept 'Fort Europa' op het matje. Mensenrechten, ook op internationale wateren, zijn een plicht en gaan voor op grensbewaking.

In 2011 verdronken of verdwenen volgens de VN-vluchtelingenorganisatie bijna 2000 bootvluchtelingen in de Middellandse Zee. In mei 2011 kwam aan het licht dat verscheidene Europese militaire eenheden, waaronder een NAVO-schip, alle betrokken bij de militaire interventie in Libië, hadden verzaakt hulp te bieden aan migranten op zee. De boot uit Libië kwam in moeilijkheden en sloeg meermaals alarm, maar werd zestien dagen aan zijn lot overgelaten. Negen mensen overleefden, 61 anderen kwamen om. Het drama deed, terecht, veel stof en discussie opwaaien, onder meer over de beschermingsplicht en de mensenrechtenverplichtingen van staten in extraterritoriale wateren.

Een juridische zaak die daar onlangs klaarheid in schiep, is die van Hirsi Jamaa en anderen versus Italië. Het Europees Hof voor Mensenrechten oordeelde in februari dat Italië drie artikelen van de Europese mensenrechtenconventie had geschonden. De zaak zelf dateert al van 2009 en handelt over elf Somalische en dertien Eritrese migranten, die met een groep van 200 mensen op zee werden onderschept door de Italiaanse autoriteiten en teruggestuurd werden naar Libië. De migranten werden noch gehoord, noch toegelaten tot asielprocedures, en riskeerden in Libië vervolging en onmenselijke behandeling.

 
BRON:
MO* Magazine
Wereldmediahuis MO* DOOR:

Deel dit artikel