Militaire experts: nieuwe president VS moet focussen op klimaat

army-helicopter-flooding

Een groep van 25 vooraanstaande figuren op het vlak van Nationale Veiligheid waarschuwt dat de gevolgen van de klimaatverandering een "strategisch significant gevaar" vormen voor de Verenigde Staten. De nieuwe president moet van het klimaatbeleid een prioriteit maken om dat gevaar in te dijken, zeggen ze.

In het adviesrapport aan de volgende president schrijven de topfiguren dat "de snelle veranderingen in het klimaat nu al natuurrampen en water-, voedsel- en energietekorten aanzwengelen. Zo dragen ze bij aan de omstandigheden die kunnen leiden tot conflict, instabiliteit van staten, druk op de militaire paraatheid, operaties en strategie, en die bestaande bedreigingen voor de nationale veiligheid groter maken."

Bij de ondertekenaars zijn grote namen uit beide politieke kampen, onder wie Geoffrey Kemp, voormalig veiligheidsadviseur onder Ronald Reagan, Dov Zakheim, voormalig onderminister van Defensie onder George Bush, en Gordon Sullivan, voormalig stafchef van het leger. Ze waarschuwen voor internationale conflicten en massale migratiestromen, maar ook voor de stijgende zeespiegel als rechtstreeks gevaar voor belangrijke militaire basissen van de VS.

Klimaatrisico's nemen toe

"De nationale veiligheidsgemeenschap heeft al meer dan een decennium aandacht voor het kruispunt van klimaatrisico's en de veiligheid", zegt admiraal-op rust David Titley, een van de auteurs van de aanbevelingen. "De conclusie is duidelijk: zowel de waarschijnlijkheid als de ernst van klimaatrisico's nemen toe. De volgende regering, wie er ook verkozen wordt, heeft de taak en de plicht als commander in chief om dit risico te beheersen op een omvattende manier."

Volgens de deskundigen moet de volgende president een ministerpost creƫren die de strijd tegen de klimaatverandering coƶrdineert en aanjaagt. Hetzelfde moet gebeuren voor hoge posities in de inlichtingendiensten en het ministerie van Defensie. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid (Homeland Security) moet een Nationale Strategie voor Aanpassing en Weerbaarheid uitwerken, en de klimaatverandering moet een prioriteit worden in de analyses van de inlichtingendiensten.

Threat Multiplier

Het is niet voor het eerst dat het Amerikaanse militaire establishment openlijk waarschuwt voor de gevaren van de klimaatverandering. Hoewel de standpunten voor politici nog ver uiteen liggen ? Donald Trump noemt de klimaatverandering "bedrog" ? zijn de strijdkrachten en inlichtingendiensten zich steeds bewuster van de dreiging, onder meer voor de bijna tweeduizend militaire installaties aan de kust. Uit analyses blijkt dat de meerderheid van die installaties vanaf 2050 meer dan dertig dagen per jaar met overstromingen te maken krijgen.

In een belangrijk rapport vorig jaar noemde het ministerie van Defensie de klimaatverandering nog een "threat multiplier", die bestaande bedreigingen vergroot en de kans op conflict en terrorisme doet toenemen. Dit jaar besliste het Pentagon ook dat de klimaatverandering voortaan moet meespelen in elke grote beslissing die de strijdkrachten nemen.

IPS DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels