Millenniumdoelstellingen: Een woord geven is niet genoeg

 
De Noord-Zuidbeweging voert 2 jaar een gezamenlijke campagne rond de Millenniumdoelstellingen
 

2005 is een cruciaal jaar voor de mondiale strijd tegen armoede. Vijf jaar na de afkondiging van de Millenniumdoelstellingen door de 191 VN-landen staan we lang niet ver genoeg. Deadline voor de doelstellingen is 2015. Omdat er dringend maatregelen moeten worden genomen schakelt  de Vlaamse Noord-Zuidbeweging zich in een wereldwijde campagne onder de noemer 2015 DE TIJD LOOPT. 


Met de campagne 2015 DE TIJD LOOPT wil de Vlaamse Noord-Zuidbeweging de politieke wereld herinneren aan hun belofte om de MDG's waar te maken. Daarom slaan 11.11.11, Broederlijk Delen, FOS, Oxfam-Solidariteit, Oxfam-Wereldwinkels, Vredeseilanden en Wereldsolidariteit de handen in elkaar.

Samen met Bevrijde Wereld, Intal, Mensenbroeders, Noë, Protos, Studio Globo, Vlaams-Guatemala comité, Volens en WIO zullen ze de komende jaren actie voeren met hun campagne 2015 DE TIJD LOOPT. Het eerste jaar staat in het teken van de bekendmaking van de Millenniumdoelstellingen. Daarna focust men jaarlijks op één aspect van de Millenniumdoelstellingen.  

De campagne kadert in de wereldwijde oproep tot actie tegen de armoede (Global Call to Action Against Poverty). Een nooit geziene Mexican Wave van campagnes moet de wereldleiders aanzetten om werk te maken van de Millenniumdoelstellingen. Honderden organisaties over de hele wereld hebben zich al ingeschreven om actie te voeren.

Centraal symbool wordt de witte band, met het logo van de campagne erop. Honderdduizenden witte banden zullen verspreid worden tot in de verste hoeken van Vlaanderen.

Tijdens het politiek actieweekend van 22 en 23 oktober zal Vlaanderen wit zien. Dat gaat gepaard met een massale verzoekschriftenactie, waarmee de politici onder druk worden gezet om actie te ondernemen.


Welke zijn de eisen aan de Belgische politici:

 

  • De schulden van de armste ontwikkelingslanden moeten volledig kwijtgescholden worden. Ook andere arme landen mogen niet in hun ontwikkeling geremd worden door schulden.

  • België moet meewerken om binnen de Wereldhandelsorganisatie de onrechtvaardige handelsrelaties tussen Noord en Zuid aan te pakken.

  • België moet meer geld besteden aan degelijke ontwikkelingssamenwerking. Ten laatste vanaf 2010 moet dit minimaal 0,7% van het nationaal inkomen zijn. Dit jaar vielen we terug op 0,45 %.

  • Ons land moet ook pleiten voor bindende regels voor multinationale ondernemingen en grote financiële groepen.

  • België moet voorstellen indienen om op Europees niveau een belasting in te voeren op munttransacties (de zogenaamde Tobintaks). Het Belgische parlement heeft daar in 2004 een wet voor gestemd. Dit kan één van de bijkomende financieringsbronnen voor ontwikkeling zijn.

  • België moet mee de oorzaken van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wegwerken. 70% van de extreem armen zijn vrouwen. Gender moet een belangrijkere plaats krijgen in de Millenniumdoelstellingen.

  • België moet zorgen dat arbeid een belangrijkere plaats krijgt in de Millenniumdoelstellingen en pleiten voor de naleving van fundamentele arbeidsnormen. Arbeid en inkomen zijn belangrijke hefbomen voor ontwikkeling.

  • Ons land moet actief meewerken aan de versterking van de Verenigde Naties en aan de democratisering van het Internationaal Muntfonds, de Wereldbank en de Wereldhandelsorganisatie. Op die manier moet het Zuiden op internationaal vlak een evenwaardige stem krijgen. 

Deel dit artikel