Minister Reynders u bent toch niet tegen een kernwapenverbod?

vrede kernwapens ondertekening

Eind oktober stemt de VN tijdens de Algemene Vergadering over onderhandelingen voor een internationaal kernwapenverbod. Dit is hét moment voor minister Reynders om de juiste keuze te maken.

België streeft officieel een kernwapenvrije wereld na, maar lijkt geneigd om tegen een resolutie te stemmen die vraagt om de onderhandelingen hierover op te starten.

Een meerderheid van de landen in de wereld geeft aangegeven dat het een kernwapenverbod wil, maar België lijkt geneigd om tegen de resolutie te stemmen die vraagt om in 2017 multilaterale onderhandelingen te starten  die moeten leiden tot een kernwapenverbod. België zal binnenkort wellicht deel uitmaken van een kleine minderheid die de meerderheid gijzelt met de meest vernietigende wapens ooit.

Regeerakkoord

Dit is een vreemde situatie. België streeft officieel immers een kernwapenvrije wereld na.

In het regeerakkoord staat zwart op wit te lezen dat onze regering 'blijft ijveren voor internationale initiatieven met het oog op een verbod of minstens een betere controle op wapensystemen met een willekeurig bereik en/of een buitensporig effect op burgers'.

België is lid van het Non-Proliferatieverdrag (NPT), de hoeksteen van het internationale veiligheidsbeleid op vlak van kernwapens. Verdragsrechtelijk is België dus verplicht (!) om kernontwapening na te streven, dat staat met zoveel woorden in artikel VI van het NPT.

En dan zwijgen we nog over het verbod voor niet-kernwapenstaten zoals België (ja, dat is onze officiële status volgens het NPT) om kernwapens te ontvangen van kernwapenstaten, daar is artikel II toch heel helder over.

Helaas blijft het een publiek geheim dat er tot 20 Amerikaanse kernbommen liggen op Belgisch grondgebied, onze regeringsleiders kunnen immers 'niet bevestigen noch ontkennen dat hier zo'n wapens liggen'.

En dan hebben we het ook niet over de Belgische banken, zoals BNP Paribas Fortis en KBC, die miljoenen investeren in kernwapenfabrieken in het buitenland . Ook daar is artikel II nochtans zeer helder over:

Draagvlak

Aan een draagvlak voor een kernwapenverbod mankeert het in ons land alleszins niet.

Zowel het Vlaamse als het federale parlement namen in april 2015 nog een resolutie aan met de steun van alle democratische meerderheids- en oppositiepartijen (ja ook de parlementsleden van N-VA en MR die respectievelijk de minister van defensie en buitenlandse zaken leveren), waarbij de Federale Regering werd aangemaand om om zich in te zetten voor een kernwapenvrije wereld en de terugtrekking van de kernwapens uit België.

Een meerderheid van de Belgische bevolking (61%) is gewonnen voor de terugtrekking van de kernwapens uit België volgens een rapport van het Vlaams Vredesinstituut (2014).

coalitie tegen kernwapens

Minister Reynders heeft nood aan enig stemadvies

Ondanks de internationale verplichtingen, de wens van de wereldbevolking, de eigen bevolking en zowat alle parlementsleden zullen onze Belgische vertegenwoordigers in NY wellicht tegen het onderhandelen van een kernwapenverbod stemmen.

Geef Minister Reynders een vriendelijk duwtje in de rug.

Vraag hem de resolutie te steunen, net zoals Zweden. Steun dit hoopvolle wereldwijde ontwapeningsproces, waar al jaren aan gewerkt wordt en belemmer het niet!

Overtuigd van het nut van uw stem?

Teken dan de tweetalige petitie van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens en deel deze verder onder jouw vrienden en kennissen en vraag hen om ook te tekenen.

Vrede DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels