MO*: Meer rijken betekent nog niet minder armen

 

LaylaAerts CongoKinshasa 51[Foto: Congo Kinshasa ©Layla Aerts]

De focus op het bestrijden van extreme armoede heeft ons afgeleid van de oorzaak van die armoede, zegt de Uruguyaanse onderzoeker en activist Roberto Bissio, een van de centrale sprekers op Think Global Day van 19 april.

'Als we de ongelijkheid niet bestrijden, zal de armoede nooit verdwijnen.'  Er was eens een excentrieke mollah in Anatolië, Nasreddin. Op een keer liep hij overduidelijk iets te zoeken op een plein.

'Weet je zeker dat je je sleu  tel hier ergens verloren hebt?', vroeg een van de mannen die spontaan hun hulp aangeboden hadden.
'Nee', zei Nasreddin. 'Ik heb hem bij de voordeur van mijn huis verloren.'
'Maar waarom zoek je hem dan op het dorpsplein?', vroeg de helper.
'Omdat er hier tenminste licht is.'


Dat oude verhaaltje heeft zich het voorbije decennium op mondiale schaal voorgedaan. Sinds 2000 legde de wereldgemeenschap zichzelf acht Millenniumdoelstellingen (MDG) op, om concrete en meetbare ontwikkelingsresultaten te behalen. De eerste doelstelling is het halveren van het aantal mensen dat in absolute armoede leeft en dus een inkomen per persoon heeft van minder dan een dollar per dag. De andere doelstellingen vullen die eerste aan op het gebied van onder andere gezondheid, onderwijs en gender.

Het resultaat van deze aanpak is geweest dat iedereen die zich met ontwikkeling bezighield – VN-organisaties, overheden van ontvangende of donerende landen, niet-gouvernementele organisaties –  zich meer dan tien jaar geconcentreerd heeft op extreme armoede.

Met de deadline van 2015 in het verschiet vraagt de internationale gemeenschap zich vandaag af waarop ze morgen de klemtoon moet leggen. Het eerste antwoord op die vraag lijkt te zijn: op meer van hetzelfde.

John Podesta, voormalig kabinetschef onder Bill Clinton en lid van het deskundigenpanel dat een denkkader voor de periode na 2015 zal voorleggen, zegt dat extreme armoede integraal uitbannen de doelstelling voor de komende periode moet zijn.

En de Britse premier David Cameron, medevoorzitter van het panel, schreef in The Wall Street Journal dat 'we nu de mogelijkheid binnen handbereik hebben om de generatie te worden die een einde maakt aan extreme armoede'.

roberto bissio 170De sleutel naar een nieuwe ontwikkelingsagenda zou echter wel eens elders kunnen liggen, waar het licht van experts en internationaal debat minder fel schijnt. Uit bevragingen bij academici en middenveldorganisaties, die de VN-organisaties voor kinderen en vrouwen Unicef en UN Women vele maanden lang gehouden hebben, blijkt namelijk dat ongelijkheid onterecht in de schaduw is gebleven.

Lees verder op MO*.be...


Roberto Bissio is directeur van het Instituto del Tercer Mundo in Montevideo, Uruguay
en internationaal coördinator van Social Watch.
Hij spreekt over internationale ongelijkheid op de Think Global Day op 19 april.


Meer info:

 

 

 

 

Deel dit artikel