Na outsourcing komt crowdsourcing

De gebrekkige informatieverstrekking van de Japanse regering over het stralingsgevaar in en rond Fukushima oogstte al veel kritiek. Op de website RDTN.org kunnen inwoners die over een stralingsmeter beschikken hun eigen gemeten stralingswaarden van over heel Japan openbaar maken. De karige officiële informatie wordt zo getoetst en aangevuld met informatie verzameld door gewone burgers.

Die vorm van samenwerking wordt crowdsourcing genoemd. Door goedkoper wordende electronica (camera's, gps-toestellen, meetapparatuur...) en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen om gegevens te delen via het internet heeft crowdsourcing de jongste jaren sterk aan populariteit gewonnen.

Bij crowdsourcing wordt een open oproep gelanceerd aan een ongedefinieerde groep mensen (de crowd) om een bepaalde taak uit te voeren. Bedoeling is een beroep te doen op de juiste kennis en vaardigheden zonder gespecialiseerde bedrijven en personen in te moeten huren. Het bekendste voorbeeld van crowdsourcing is wellicht Wikipedia, de online encyclopedie met intussen bijna achttien miljoen artikels in meer dan 250 talen, volledig samengesteld door de gebruikers.

 

BRON:
MO* Magazine
Wereldmediahuis MO* DOOR:

Deel dit artikel