Natuurpunt werkt met energiecoöperatie aan groene economie

Op de daken van de Ecoloods van de milieuorganisatie Natuurpunt in Ekeren en van enkele Don Boscoscholen liggen de eerste zonnepanelen van de coöperatieve vennootschap Energie voor meer Natuur. Als het aan de coöperatie ligt, zullen er nog heel wat volgen.

Energie voor meer Natuur werd opgericht door Natuurpunt en het bedrijf Linea Trovata, een onderneming die duurzame energieoplossingen aanbiedt.

Het idee ontstond enkele jaren geleden toen Natuurpunt zich afvroeg of en hoe het zelf meer konden bijdragen aan een groene economie. Zegt Willy Ibens, eredirecteur van Natuurpunt en drijvende kracht achter het project: 'Er kwam op dat moment kritiek op ons omdat we gesponsord werden door Electrabel, een bedrijf dat weliswaar groene energie produceert maar toch vooral drijft op kerncentrales. Als reactie daarop begonnen we zonnepanelen te promoten bij onze leden. Na een tijdje vroegen we ons echter af of we het, in plaats van mensen naar leveranciers van zonnepanelen door te sturen, niet zelf konden doen. Met een coöperatie kunnen we onze leden betrekken bij de transitie naar een andere economie en hen ook nog eens rendement bezorgen. Bovendien zal niet alle winst uit de verkoop van stroom naar de aandeelhouders gaan: een deel ervan gaat naar Natuurpunt, waardoor we minder afhankelijk worden van subsidies.'
BRON:
MO* Magazine

Deel dit artikel