Nederlands melkvee in de toekomst zonder soja?

Logo 100% sojavrijWervel komt al jaren op om de sojaverslaving in Europa te verminderen. Jaarlijks importeert de Europese Unie 39 miljoen ton soja, waarvan 20 miljoen ton uit Brazilië. Naast het aankaarten van onze extreme soja-afhankelijkheid promoten we diverse alternatieven van eigen eiwitbronnen.

Dat is hoogst nodig, want slechts 1 % van het Europese landbouwareaal staat in voor de eigen eiwitvoorziening.
Nederland (met Rotterdam als importhaven/muil) is kampioen van een landbouwsysteem, gestoeld op veevoeder- en petroleumimport. Het is dan ook bijzonder verheugend te constateren dat Nederlandse boeren een toekomstscenario uitschreven voor een melkveehouderij zónder soja. Hier vindt u hun visie van een omschakeling naar zuivel, zonder soja-verslaafde koeien. Nu nog de varkens- en kippensector, wat uiteraard een moeilijker verhaal is. Nederland heeft niet alleen grote melkpoeder en kaasexportbelangen, maar voert op de wereldmarkt ook oorlog met Braziliaanse kippen en Deense varkens.
BRON:
Wervel

Deel dit artikel