Neem het op voor milieuactivisten in het Zuiden

bannerstopthekillings

Milieuactivisten worden steeds vaker het slachtoffer van  geweld. Vooral inheemse bevolkingsgroepen worden geviseerd. Met een nieuwe campagne en bijhorende mensenrechtenprijs, wil Stop The Killings aandacht vragen voor deze zorgwekkende evolutie. Op 10 december steken we onze collega’s in het Zuiden een hart onder de riem in Brussel.

Volgens een rapport van de Global Witness werden in 2014 maar liefst 116 milieuactivisten vermoord. Dat zijn er gemiddeld meer dan twee per week. Wellicht ligt het aantal slachtoffers zelfs nog hoger. Vaak situeert het geweld zich in afgelegen gebieden en wordt het niet geregistreerd.

De strijd voor land en leven

Centraal- en Zuid- Amerika, maar ook Zuid- Oost Azië blijken bijzonder gevaarlijk voor milieuactivisten. In deze regio’s zoeken multinationale ondernemingen winst in grootschalige land- en mijnbouwprojecten en de bouw van stuwdammen. Lokale overheden doen alles om hun activiteiten te faciliteren.

Het zijn in eerste instantie de inheemse gemeenschappen die hier de prijs voor betalen. Hun leefomgeving wordt vervuild en de gronden die ze gebruiken raken uitgeput. Vaak worden ze zelfs van hun historisch grondgebied verdreven, waardoor ze al helemaal niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Verzet wordt vaak gewelddadig in de kiem gesmoord. Activisten worden bedreigd, gearresteerd, mishandeld of zelfs vermoord. Over de daders zijn er meestal wel aanwijzingen, maar in veel gevallen blijven ze ongestraft. Uit de weinige informatie die aanwezig is, concludeert Global Witness dat het vaak grondeigenaars, politici en zakenmensen zijn die achter het geweld zitten.

Wie verdient de mensenrechtenprijs?

Van 30 november tot en met 11 december 2015 vindt in Parijs de eenentwintigste jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats. Er wordt volop gemobiliseerd voor de grote klimaatmanifestatie, die vele tienduizenden milieuactivisten op de been moet brengen. Een ideaal moment, zo vinden wij, om de strijd van milieuactivisten in het Zuiden onder de aandacht te brengen.

We doen dit, net zoals vorige jaren met de uitreiking van een mensenrechtenprijs. De organisaties die deel uitmaken van het actieplatform Stop The Killings nomineerden vier individuen of organisaties, die zich het afgelopen jaar op een buitengewone manier hebben ingezet voor het milieu.

Op 10 december wordt bekend gemaakt wie het publiek en de jury het meest kon bekoren.

www.stopthekillings.be

Viva Salud DOOR:

stopthekillings

Op 10 december wordt bekend gemaakt wie het publiek en de jury het meest kon bekoren.

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels