Ngo’s op de bres voor Senegalese talibés

Ongeveer 250 Senegalezen maakten de voorbije week een tocht van Dakar naar Thies, met de slogan "Journée nationale de talibé, devoir de l’état". De actievoerders beschuldigen de Senegalese regering ervan dat ze sommige moslimgeestelijken (beter bekend als marabouts) de hand boven het hoofd houdt, zodat deze straffeloos jonge talibés kunnen uitbuiten. Talibés zijn kinderen die vanaf heel jonge leeftijd naar de stad worden gestuurd om er koranlessen te krijgen van de marabout. Naar aanleiding van de nationale dag van de talibés willen ngo’s de overheid erop wijzen dat er dringend maatregelen nodig zijn om jonge talibés beter te beschermen tegen uitbuiting door marabouts. Senegal telt ongeveer 300 000 talibés.

Zeventig kilometer hadden de wandelaars erop zitten toen ze arriveerden in Thies. De datum van aankomst was niet lukraak gekozen. 20 april is namelijk de nationale dag van de talibés in Senegal. Het initiatief voor de mars werd genomen door de Amerikaanse ngo Tostan, die daarmee de ellendige situatie van tienduizenden jonge talibés in de kijker wil zetten.

Malafide marabouts

Vanaf vier jaar worden kinderen onder de hoede geplaatst van marabouts in de grote steden. Hij onderwijst de kinderen in de koran, en staat in voor hun levensonderhoud. De marabout vraagt doorgaans ongeveer 250 CFA per kind per dag. De ouders van de talibés kunnen die kosten onmogelijk dragen, en dus moeten de kinderen elke dag deze som bij elkaar bedelen…

Heel wat marabouts maken echter misbruik van hun machtspositie. De talibés bedelen elke dag de vereiste som bij elkaar, maar worden door de marabout aan hun lot overgelaten, zodat ze in mensonterende omstandigheden letterlijk op straat leven. Sommige marabouts verdienen grof geld op de rug van bedelende talibés. In 2005 stemde de Senegalese overheid een wet die commerciële uitbuiting van kinderen verbiedt. Overtredingen worden bestraft met drie jaar cel en een omvangrijke geldboete. In de praktijk werd de wet echter nooit toegepast, en blijven de wantoestanden bestaan. Er is zelfs sprake van een verslechtering, omdat het klimaat van straffeloosheid ook malafide marabouts uit de buurlanden aantrekt.

Het niet toepassen van de wet is een illustratie van de omvangrijke invloed die de marabouts achter de schermen uitoefenen op de politieke klasse. Verschillende ngo’s trekken nu aan de alarmbel en manen de regering aan om de wet tegen uitbuiting van straatkinderen eindelijk te implementeren. Het Senegalese ministerie van onderwijs wordt verzocht marabouts en koranscholen strenger te controleren, en te werken met een systeem van vergunningen. Op dit moment kan eender wie een groepje talibés verzamelen en zich uitroepen tot marabout.

www.bevrijdewereld.be
Solidagro DOOR:

Deel dit artikel