Nieuwe MO*paper: Buitenlandberichtgeving is dood. Leve de mondiale journalistiek?


Cover MOpaper82 klein
MO*paper van MO*hoofdredacteur Gie Goris over het belang van mondiale journalistiek en degelijke buitenlandberichtgeving.

Op maandag 17 februari vindt de Staten-Generaal van de Media plaats op initiatief van Vlaams minister van Media Ingrid Lieten.

In het programma wordt er helaas niet over buitenlandberichtgeving gesproken. Een reden voor MO*hoofdredacteur Gie Goris om deze MO*paper te schrijven en het belang van degelijke buitenlandberichtgeving te verdedigen.

Over de auteur

Gie Goris is hoofdredacteur van MO* (magazine en online). Hij schreef deze tekst op basis van interne discussies rond de vernieuwing van het media-aanbod van MO* (gelanceerd begin maart 2014), een inleidende lezing voor de buitenlandjournalisten van de VRT, en als bijdrage tot gesprek met enkele andere nieuwe media-initiatieven zoals Apache.be, dewereldmorgen.be, StampMedia,Rekto:Verso, Doorbraak, NewsMonkey en Express.be.
 

Over de MO*papers
MO*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis vzw. Elke paper brengt fundamentele informatie over een tendens die de globaliserende wereld bepaalt. MO*papers worden toegankelijk en diepgaand uitgewerkt. MO*papers worden niet in gedrukte vorm verspreid. Ze zijn gratis downloadbaar op www.MO.be/papers. Bij het verschijnen van een nieuwe paper wordt een korte aankondiging gestuurd naar iedereen die zich registreert op www.MO.be/papers.

 

Wereldmediahuis MO* DOOR:

Deel dit artikel