Nieuwe MO*paper: Hoe komt het dat Afrika de Millenniumdoelstellingen niet haalt?

MOpaper 73 kleinHet is stilaan wel duidelijk dat Afrika de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling niet zal halen. Het gaat daar in veel opzichten niet beter dan bij de millenniumwisseling.

  

De oorzaak daarvan ligt niet in het gebrek aan solidariteit in de westerse wereld, noch in een gebrek aan ondernemerschap in het Afrikaanse continent.

Evenmin moeten we de koloniale catastrofes uit de gracht sleuren of manke academische fenomenen als het 'neoliberalisme' de schuld geven voor het falende ontwikkelingsbeleid.

We moeten de gebrekkige resultaten van het multilaterale en bilaterale ontwikkelingsapparaat in de eerste plaats toeschrijven aan de perverse effecten van dat apparaat zelf.

Met deze MO*paper over het (Belgische) ontwikkelingsbeleid in Benin willen we de vinger op de open wonde leggen.

Meer info:
  • Over de auteur: Dimitri Van den Meerssche is een jonge jurist (Universiteit Gent). Hij was in 2012 enkele maanden stagiair op het Belgische kantoor voor ontwikkelingssamenwerking in Benin en werkte vervolgens een korte periode als onderzoeker bij de Ghanese denktank IMANI rond het thema ontwikkelingssamenwerking. Momenteel is hij werkzaam als stagiair bij de Belgische ambassade in Ca├»ro.
  • Over de MO*papers
    MO*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis vzw. Elke paper brengt fundamentele informatie over een tendens die de globaliserende wereld bepaalt. MO*papers worden toegankelijk en diepgaand uitgewerkt.
    MO*papers worden niet in gedrukte vorm verspreid. Ze zijn gratis downloadbaar op www.MO.be/papers. Bij het verschijnen van een nieuwe paper wordt een korte aankondiging gestuurd naar iedereen die zich registreert op www.MO.be/papers.
Wereldmediahuis MO* DOOR:

Deel dit artikel