Nieuwe MO*paper: Van vraagouder tot draagmoeder: De babybusiness tussen Israël en Georgië

draagmoederschap

In deze nieuwe MO*paper brengen Sigrid Vertommen en Aïlien Reyns de bloeiende draagmoederschapsbusiness tussen Israël en Georgië in kaart, met bijzondere aandacht voor de rol van vrouwen in deze steeds globaler en lucratiever wordende babybusiness. Op basis van veldwerkonderzoek in Israël/Palestina (augustus 2017) en Georgië (mei 2018) belichten ze zowel de Israëlische vraagzijde als de Georgische draagzijde van het internationaal draagmoederschap. Wat komt er allemaal kijken bij zo'n procedure? Wie is er allemaal bij betrokken? Waarom kiezen steeds meer Israëli's voor een Georgische draagmoeder en waarom beslissen steeds meer Georgische vrouwen om als draagmoeder aan de slag te gaan?

Hier kan je de volledige MO*paper downloaden.

Deel dit artikel