Ondervoeding in de Sahelregio


Meer dan 13 miljoen mensen zijn getroffen door een voedselcrisis in Centraal- en West-Afrika. Als er nu geen actie wordt ondernomen, kan deze situatie uitmonden in een humanitaire ramp.


De bevolking van Tsjaad, Burkina Faso, Mali, Mauritanië, Niger en het noorden van Senegal is niet volledig hersteld van de vorige voedselcrisis in 2010 en is weer getroffen door uitzonderlijke droogte.

Tijdens het laatste regenseizoen viel er maar weinig neerslag in de Sahelregio. Oogsten mislukten. Veehouders hebben het moeilijk om voedsel voor hun dieren te vinden. Als gevolg stijgen de voedselprijzen op de lokale markt. De prijs voor een zak graan is verdubbeld, waardoor veel mensen geen voedsel meer kunnen kopen.

Hongerseizoen

De inwoners van de Sahelregio zijn gewend aan een hongerseizoen, tussen twee oogsten. Het is zorgwekkend dat dit seizoen veel vroeger is begonnen dan andere jaren. Gezinnen zien hun voedselvoorraden slinken terwijl hun schulden steeds groter worden.

Het Rode Kruis verwacht vanaf april een piek in het aantal gevallen van ondervoeding tot de oogsttijd in juni. Als er geen actie ondernomen wordt, zullen meer dan een miljoen kinderen jonger dan vijf getroffen worden door acute ondervoeding.

Rode Kruishulpverlening

Het Rode Kruis verdeelt voedsel onder de meest kwetsbare families. In gezondheidscentra van het Rode Kruis kunnen ouders met hun ernstig ondervoede kinderen terecht voor bijvoeding en medische hulp.

Daarnaast helpt het Rode Kruis gemeenschappen door irrigatie- en landbouwtechnieken te verbeteren en de opstart van kleine bedrijfjes te ondersteunen. Hierdoor zijn de gemeenschappen minder vatbaar voor de impact van toekomstige droogte.

Deel dit artikel