Ontwikkelingssamenwerking krijgt mede-voogdij over Wereldbank

Het medezeggenschap van de experts inzake ontwikkelingssamenwerking kan de impact van de bank op het tot stand brengen van duurzame ontwikkeling enkel versterken

In de marge van de jaarlijkse algemene vergadering van de Wereldbank in Washington, nam de Belgische regering de beslissing om ook het Departement Ontwikkelingssamenwerking, samen met Financiën, gelijk verantwoordelijk te maken voor de Wereldbank.

Voor 11.11.11 is dit een belangrijke stap vooruit. Het medezeggenschap van de experts inzake ontwikkelingssamenwerking kan de impact van de bank op het tot stand brengen van duurzame ontwikkeling enkel versterken.

Sinds het ontstaan van de Bretton Woodsinstellingen in 1944 is het de Minister van Financiën die de voogdij uitoefent over de Wereldbank. Omdat de Wereldbank de laatse decennia uitgroeide tot één van de belangrijkste internationale spelers op vlak van ontwikkeling en omdat de bijdragen aan de bank vanuit het budget ontwikkelingssamenwerking worden gefinancierd, pleit 11.11.11 al jaren om die voogdij over te dragen naar de Minister van Ontwikkelingssamenwerking.

Eerder dit jaar formuleerde ook de Adviesraad voor Beleidscoherentie aan de Minister van Ontwikkelingssamenwerking een voorstel voor een gedeelde controle.

Het medezeggenschap van de experts inzake ontwikkelingssamenwerking kan de impact van de bank op het tot stand brengen van duurzame ontwikkeling enkel versterken.

Ontwikkelingsrelevantie

Concreet betekent de regeringsbeslissing dat de minister van Ontwikkelingssamenwerking vanaf 1 juli 2017 de Belgische vertegenwoordiger bij de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA) - een belangrijk onderdeel van de bank- zal aanduiden.

Daarnaast zal ook het toezicht op de Afrikaanse ontwikkelingsbank volledig overgaan naar het Departement Ontwikkelingssamenwerking.

Het toezicht op de Aziatische en Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank blijft echter bij het Departement Financiën, omdat er daar naast het ontwikkelingsbeleid ook een economische component is die opportuniteiten biedt. Ook hier hadden we liever een gedeelde verantwoordelijkheid gezien. De Wereldbank zet namelijk in alle werelddelen sterk in op armoedebestrijding en ook in deze regio leven nog miljoenen mensen onder de armoedegrens.

Voor 11.11.11 is het van cruciaal belang dat die taakverdeling evenwichtig gebeurt zodat alle standpunten en posities die ons land binnen de bankgroep inneemt getoetst worden op hun ontwikkelingsrelevantie.

De komende maanden zullen de praktische modaliteiten van de samenwerking tussen de beide departementen verder uitgewerkt worden, ook wat betreft de gedeelde verantwoordelijkheid over de Wereldbank. Beide administraties moeten naar een nieuw evenwicht streven. In de wandelgangen merken we daaromtrent een zekere goodwill.

Voor 11.11.11 is het van cruciaal belang dat die taakverdeling evenwichtig gebeurt zodat alle standpunten en posities die ons land binnen de bankgroep inneemt getoetst worden op hun ontwikkelingsrelevantie.

 

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels