Overheid stop de vergiftiging!

Peru

gezondheidsproblemen-zware-metalen

Heel wat inheemse gemeenschappen worden vergiftigd doordat hun waterbevoorrading sterk verontreinigd is met zware metalen van de mijnbouw. In het Amazonegebied zorgt de oliewinning voor extra problemen. De toestand is schrijnend, maar de Peruviaanse staat neemt geen maatregelen. Daarom hebben organisaties zoals onze partners CooperAcción en Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en ook onze lidorganisatie Broederlijk Delen de handen in elkaar geslagen om, met steun van Amnesty International, de druk op te voeren in een internationale campagne.

De Kukama vormen een van de getroffen gemeenschappen. Zij leven in het noordoostelijk deel van het regenwoud, aan de rivier Marañón. De rivier staat centraal in hun bestaan. Ze levert niet alleen eten, drinken en wasgelegenheid. Ze hebben ook een spirituele relatie met de rivier.

Maar in 2014 merkten ze dat het rivierwater veranderde. Het kreeg een vieze smaak. De mensen kregen maagpijn, krampen, kolieken. Het ministerie van Volksgezondheid werd verwittigd. Een staalname wees op een grote concentratie van zware metalen en koolwaterstoffen uit olie. Onderzoek bij de bevolking bracht niet alleen recent opgedoken allergieën en huidziekten aan het licht, maar ook nier- en blaasproblemen, tot miskramen toe. Bij de kinderen was er naast lichamelijke kwalen ook een duidelijke terugloop in hun schoolprestaties.

De problemen waren duidelijk. Toch veranderde er niets. Het enige wat de mensen konden doen, is zichzelf behelpen. Dus begonnen ze regenwater op te vangen om te drinken, te koken en te wassen. Maar ook het regenwoud kent een droog seizoen en dan volstaan hun opslagmogelijkheden niet.

In juni van dit jaar heeft de overheid opnieuw stalen genomen. De resultaten daarvan zijn nog niet vrijgegeven, maar het belette haar niet om de noodtoestand op gezondheidsvlak uit te roepen in het district Urarimas. Tot vandaag zijn er echter nog geen effectieve maatregelen genomen. Niet om de bron van de vervuiling aan te pakken, noch om de bevolking van zuiver drinkwater te voorzien.

Daarom voeren de organisaties nu een grote publiekscampagne. In het Spaans en in het Engels. De Peruviaanse overheid moet nù in actie komen. U kan de petitie tekenen op www.toxicstate.pe.

Deel dit artikel