Oxfam noodhulp mikt op afgelegen dorpen op Java

Persbericht 1 juni 2006

Oxfam noodhulp mikt op afgelegen dorpen op Java

Na de aardbeving in Indonesië van zaterdag 27 mei, waarbij naar schatting 5.800 doden te betreuren vallen, richt de internationale hulporganisatie Oxfam haar inspanningen op de getroffen bevolking in moeilijk bereikbare gebieden. Voor een hulpprogramma van drie maanden is een budget van 4,3 tot 7,3 miljoen euro voorzien.

Ingestorte gebouwen zorgen voor veel puin op de wegen, waardoor afgelegen dorpen enkel met kleine vrachtwagens bereikbaar zijn. Onderzoeksteams van Oxfam deden een beroep op de ervaring van plaatselijke partnerorganisaties om zes afgelegen subdistricten in de omgeving van de stad Yogyakarta te bezoeken en leemten in de hulpverlening vast te stellen.

“De mensen in meer afgelegen dorpen bereiken, is niet makkelijk maar we zijn vrij zeker dat we binnenkort hulp zullen kunnen bieden aan de slachtoffers die tot nu toe geen hulp kregen”, zei Craig Owen, woordvoerder van Oxfam in het getroffen gebied in Zuid-Java.

Puin ruimen en verdriet verwerken

Vier dagen nadat een zware aardbeving toesloeg in Yogyakarta bereiden de slachtoffers zich stilaan voor om naar de restanten van hun huizen terug te keren en daar puin te gaan ruimen. Bij de ramp kwamen meer dan 5.800 mensen om en naar schatting 130.000 mensen werden dakloos.

“Nu de naschokken zwakker worden, kunnen sommige gezinnen toch de moed opbrengen om naar hun kwetsbare huizen terug te keren. Daar moeten ze de restanten en het puin ruimen vooraleer ze opnieuw kunnen beginnen. Vele mensen gaan gebukt onder een sterk gevoel van verlies, zij moeten een echte tragedie zien te verwerken”, zegt Craig Owen.

De Oxfam-medewerker bezocht slachtoffers in het ziekenhuis van Bantul, waar Oxfam op zaterdagavond water en noodhulppakketten bezorgde aan 5.000 mensen die vlakbij het ziekenhuis kampeerden, terwijl gekwetste gezinsleden er wachtten op verzorging. Hij sprak er met de 22-jarige Tulus, die onder een Oxfam-tentzeil kampeert terwijl zijn grootvader verzorgd wordt voor hoofdwonden.

“We zijn blij dat we gered zijn”, zei Tulus, “maar we weten niet wat te doen, of waar we naartoe kunnen. We hebben geen huis meer, mijn arbeidsplaats is vernietigd dus zal ik werkloos worden. We zijn er nog niet klaar voor, maar... we zullen toch iets moeten beginnen op te bouwen.”

Tulus verloor zijn 12-jarige broertje Heri toen hun huis op zaterdagochtend rond 6 uur bovenop het gezin instortte. (Foto beschikbaar).

Hulpprogramma voor 3 maanden

Oxfam trekt een bedrag van 4,3 tot 7,3 miljoen euro uit voor een hulpprogramma dat in drie maanden tijd 100.000 mensen moet bereiken met tijdelijk onderdak, water, sanitair en basisvoorzieningen. Voorraden en expertise uit Jakarta, Atjeh, West-Timor en Bangkok zijn gemobiliseerd. De hulpactie in Yogyakarta zal door een team van 19 internationale en 26 nationale medewerkers uitgevoerd worden.

Duizenden gekwetsten wachten in de ziekenhuizen nog op verzorging. Door de omvang van de ramp lijkt die taak haast onoverzienbaar. Volgens gegevens van de overheid zouden naar schatting 21.000 huizen volledig verwoest zijn en nog eens 44.500 woningen beschadigd zijn. De zwaarste impact is te noteren in Bantul, in het zuidwesten van Yogyakarta.

“In de eerste uren na de aardbeving hebben we hygiënekits en duizenden zeildoeken voor noodwoningen kunnen uitdelen. Maar stilaan beginnen de mensen nu weer aan de toekomst te denken”, zegt Craig Owen.

Info:
Voor een interview met Oxfam-medewerkers in Java (in het Nederlands of het Frans) en voor meer achtergrondinformatie:
-Kristien Vliegen, projectbeheerder noodhulpcel bij Oxfam-Solidariteit
tel. 02 501 67 40 -- gsm: 0474 88 88 08 -- e-mail: kristien.vliegen (at) oxfamsol.be
Om de slachtoffers te helpen:
Uw giften zijn welkom op het algemene nummer van Oxfam-Solidariteit: 000-0000028-28, code 9085 Aardbeving Java. Vanaf 30 euro is uw gift fiscaal aftrekbaar

www.oxfamsol.be

EXTRA
-Oxfam is sinds tien jaar actief in Yogyakarta en werkt er samen met meerdere partnerorganisaties. Met het oog op een mogelijke uitbarsting van de vulkaan Merapi speelde Oxfam een leidinggevende rol in de voorbereidingen. Het werkte samen met de overheid en andere partnerorganisaties. Dankzij deze voorbereidingen kon al snel na de aardbeving levensreddend materiaal en expertise aangevoerd worden.

-Oxfam werkte een hulpprogramma van drie maanden uit en voorziet een budget van 4,3 tot 7,3 miljoen euro. Medewerkers en deskundigen uit Jakarta, West-Timor, Atjeh en Bangkok komen de organisatie in Java versterken.

-Oxfam heeft de leiding over de bouw van noodwoningen en de distributie van essentiële producten: dekens, hygiënekits, zeep, tandenborstels, waspoeder,... Tegen het einde van de week zullen 12.000 gezinnen een tijdelijke beschutting hebben. Voor de volgende week mikt Oxfam op 20.000 gezinnen.

-Oxfam coördineert ook de drinkwatervoorziening en sanitaire installaties. Meer dan 75.000 mensen zullen toegang hebben tot water: via een rechtstreekse bedeling of nadat beschadigde pompen weer hersteld zijn. De sanitaire installaties (toiletten, douches,...) worden deze week eerst bij ziekenhuizen, gezondheidscentrums en vluchtelingenkampen ingericht. Er komt een speciaal programma voor de ruiming van huisvuil en de afvoer van afvalwater.

Deel dit artikel