Oxfam start actie naar Starbucks

Oxfam wil dat koffiereus Starbucks Ethiopische rechten op streeknamen erkent.

De multinationale koffiereus Starbucks verzet zich tegen plannen van de Ethiopische regering om haar bekende streekkoffies als handelsmerken te beschermen. Hierdoor zou de regering een betere controle verwerven over het gebruik van die namen en zo een groter aandeel van de winst in Ethiopië zelf kunnen houden.


Starbucks, een koffiegigant van zes miljard dollar, actief in meer dan 35 landen, lobbyde bij de Amerikaanse regering om te verhinderen dat Ethiopië het recht zou verwerven de streeknamen Sidama, Yirgacheffe en Harar te beschermen.

Tadesse Meskela, directeur van de Ethiopische Unie van Coöperaties van koffieboeren, Oromia: “Koffieshops kunnen de speciale Ethiopische koffies voor 26 dollar per pond verkopen. De gemiddelde Ethiopische koffieboer krijgt voor een pond 0.60 tot 1.10 dollar. Dit is amper genoeg om de productiekosten te dekken. Ik denk dat de meeste mensen dit toch als onrechtvaardig zullen ervaren, niet?”

De Ethiopische regering hoopt door de bescherming van haar intellectueel eigendomsrecht de inkomsten voor de producenten te doen toenemen.

Men schat dat de extra inkomsten voor Ethiopië 88 miljoen dollar per jaar zou kunnen bedragen.

“Intellectuele eigendomsrechten zorgen voor een groot deel van de toegevoegde waarde in de wereldhandel. Het grootste deel daarvan komt terecht in handen van de grote multinationale ondernemingen in de rijke landen. Wanneer een ontwikkelingsland zijn rechten op dit vlak doet gelden, vindt het blijkbaar veel hindernissen op zijn weg”, zegt An Lambrechts, studieverantwoordelijke van Oxfam-Wereldwinkels.

Als gevolg van het protest van Starbucks weigerde het Bureau voor Handelsmerken en Patenten van de Amerikaanse overheid in te gaan op het verzoek van de Ethiopische regering om haar handelsmerken te erkennen.

In de Europese Unie, Canada en Japan leverde deze erkenning geen enkel probleem.
De Ethiopische regering liet Oxfam weten verder te gaan in de strijd om haar merken beschermd te krijgen door het Patentenbureau. Ondertussen vraagt ze aan Starbucks en andere bedrijven om vrijwillige licentieakkoorden te ondertekenen die Ethiopië erkennen als eigenaar van de koffienamen Sidama, Harar en Yirgacheffe. De regering engageert zich om de extra inkomsten die dit zou genereren naar de kleine koffieboeren door te laten stromen. Die boeren staan aan de rand van de afgrond.

Oxfam roept Starbucks op om haar verantwoordelijkheid als grote marktspeler op te nemen en de rechten van Ethiopië te erkennen. Voor Starbucks zou dit de kosten voor koffie met enkele dollarcenten per pond verhogen. Op een winst van 3,7 miljard per jaar zal het bedrijf dit amper voelen.

In verschillende landen waar Starbucks bij het publiek gekend is zal Oxfam publieksacties op touw zetten. Via www.maketradefair.com  kunnen mensen Starbucks oproepen om toch een licentieakkoord te ondertekenen.

An Lambrechts, Oxfam-Wereldwinkels: “Starbucks doet veel inspanningen om te antwoorden op de vragen van de publieke opinie naar meer maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als dit meer is dan het oppoetsen van haar imago kan ze niet anders dan de vraag van de Ethiopische regering positief beantwoorden.” 

Deel dit artikel