Oxfam ter plaatse, update 7 januari


Oxfam wil met haar werk meer dan 600.000 mensen bereiken in India, Sri Lanka, Indonesië en de Malediven binnen de 90 dagen.
India:
- Het aantal mensen dat van hulpkampen naar huis terugkeert neemt toe, hoewel vele overlevenden geen huis meer hebben en in de kampen blijven tot ze een compensatie van de overheid gekregen hebben. In Tamil Nadu verblijven nog meer dan 300.000 mensen in 412 kampen, en in totaal zijn er meer dan een half miljoen in kampen in India. Het evenwicht tussen hulp en het heropbouwen van het gewone leven is aan het verschuiven.
- Volgens schattingen werd 25% van de vissersboten langs de Indische kust vernietigd. In het district Kollam varen maar 200 van de 2.000 vissersboten uit. Hoewel de meeste boten niet beschadigd zijn, verdienen ongeveer 10.000 vissers en aan de visserij verbonden arbeiders geen inkomen meer. De ijsinstallaties, de pelcentra en de vismarkten zijn gesloten of hebben niet voldoende te doen.
- De teams van Oxfam in Cuddalore evalueren het gevaar voor de volksgezondheid en plannen het schoonmaken van dorpen. Wij blijven hygiënepakketten verdelen.
- Volgens een lokale ngo in Naggapatinam hebben de landbouwers ook geleden, net zoals de vissers. De meeste arbeiders zijn Dalits, de meest uitgesloten bevolkingsgroep. Vele kleinschalige landbouwers hebben gewassen verloren, terwijl hun land overspoeld werd met zeewater. Ook zij hebben aandacht nodig.
- In Kannyakamuri zijn we aanwezig, of evalueren we, 15 kampen en onderzoeken we "vergeten" kampen. De meeste getroffen mensen daar zijn katholieken en we werken er samen met de lokale bisschop en de Katholieke Kerk, evenals met de Hindu gemeenschappen.
- In de kampen daar hebben wij tot dusver 14 watertanks en latrines gebouwd voor 400 mensen, en we staan op het punt om washokjes, zeepkuilen en afvoerkanalen te voltooien. Wij hebben ook bestaande watervoorraden, wasgebieden en bakhokjes schoongemaakt en bleekmiddel, ontsmettingsmiddel en gezondheidsmaterialen verdeeld.
- Met de hulp van lokale universiteitsvrijwilligers registreren wij mensen en verdelen we hygiënische en sanitaire pakketten
- In de Kerala heeft de overheid gevraagd om de uitvoerende partner te zijn in het voorzien van tijdelijk onderdak voor ongeveer 30.000 families voor wanneer ze de kampen verlaten en naar huis gaan.
- Op diverse manieren wil Oxfam 300.000 mensen in India bijstaan in de loop van de volgende 90 dagen. Andere Oxfams - Oxfam Australië (Community Aid Abroad) en Oxfam Nederland (Novib) - hebben ook uitgebreide activiteiten in India, waar ze samenwerken met verscheidene lokale partnerorganisaties.

De eilanden Andaman en Nicobar:
- Oxfam heeft een personeelslid op de eilanden. Wij hebben geholpen bij het zenden van basisproducten naar 7 kampen, waaronder muggennetten voor baby’s, huishoudzaken en persoonlijke dingen, lantaarns en watercontainers.
- Wij steunen overheids- en ngo-coördinatiemechanismen en voeren behoeftebeoordelingen uit.

Sri Lanka:
- Wij hebben een operationele basis in het zuiden geopend en het programma gaat er van start. In samenwerking met het lokale waterbestuur maken wij openbare waterpijpen schoon in 3 steden (Dikwella, Walligama en Denindondra). Wij verstrekten kruiwagens, schoppen en ander materiaal en betaalden voor de arbeid die door een lokale ngo werd uitgevoerd. Wij verdelen hygiënepakketten aan 5.000 families (zowat 20.000 mensen) in 15 kampen, en verdelen er eveneens in Hambantota.
- Wij blijven water- en hygiënefaciliteiten verbeteren en blijven hygiënepakketten en andere hulp verdelen in alle gebieden. Ongeveer 25.000 families (zowat 108.000 mensen) in Ampara, Batticaloa, Trincomalee, Hambantota en Matara ontvangen hulp met water van Oxfam. Vele duizenden meer ontvangen hulppakketten. De inhoud wordt aangepast aan de noden van elk gebied, maar in het algemeen bevatten ze zeep voor kledij, badzeep, maandverbanden, kaarsen en lucifers
- In Ampara vormt hygiëne een bijzonder probleem, er zijn verscheidene gevallen van diarree. Daarom hebben we er tijdelijke toiletten opgesteld om de verontreiniging van waterbronnen te verminderen.
- De overstromingen in het oosten blijven de activiteiten bemoeilijken. Een andere kwestie is dat de overheid het heropenen van scholen plant, maar vele scholen worden nu gebruikt als kamp, zodat die families opnieuw een ander onderkomen zullen moeten zoeken. Wij spreken daarover met de overheid en stellen voor met de heropening te wachten tot februari.
- Oxfam bereikt, of is momenteel van plan, om in de loop van de volgende 90 dagen zowat 250.000 mensen in Sri Lanka te bereiken. Oxfam Australië (Community Aid Abroad) en Oxfam Nederland (Novib) - hebben er ook uitgebreide activiteiten en partnernetwerken.

Indonesië:
- Wij bouwen latrines en leveren momenteel water aan 6.000 mensen in Banda Atjeh. We blijven werken aan uitbreiding zodat we meer mensen kunnen bijstaan.
- Doorlopend onderbreken vaak grote aardebevingen het werk en het leven.
- De omvang van de vernielingen in Banda Aceh is uit de statistieken af te lezen: 50% van gezondheidsfaciliteiten werden vernietigd of beschadigd, 50% van het medisch personeel is overleden of vermist, de gezondheidsdiensten werken aan 20 tot 30% van hun capaciteit, er is geen laboratorium of bloedbank meer. De logistieke operaties en communicatie verlopen uiterst moeilijk.
- Sommige mensen willen terug naar hun huizen aan de kust. Anderen, echter, zeggen dat zij nu te veel schrik hebben van de zee om opnieuw te gaan vissen. Zij willen nu aan landbouw doen.
- Personeel van Oxfam heeft Meulaboh per helikopter bezocht. Wij plannen daar te zorgen voor watervoorziening

De Malediven:
- De Oxfam-vlucht met gebotteld water komt vandaag (zevende januari) aan. Ons team treft voorbereidingen om het materiaal in gebruik te nemen. Zowat 15.000 mensen zijn verplaatst en 30.000 hebben nood aan schoon, vers drinkwater.
Somalië:
- Oxfam Nederland (Novib) heeft lokale partnerorganisaties in Somalië. Zij rapporteren dat er veel schade is aangebracht door de tsunami. In Hafuun werd 60% van de huizen vernietigd en verloor de bevolking alle middelen om in hun levensonderhoud te voorzien. In verscheidene andere plaatsen zijn waterbronnen ingestort.
- Novib zal haar partners bijstaan met onderdak, water, voedsel, werktuigen, hygiënische voorzieningen, gezondheidszorg en andere zaken, en bekijkt hoe de visindustrie kan heropgebouwd worden op langere termijn.

Deel dit artikel