Persbericht: Stop de verspilling: we zijn allemaal akkoord!

Melkdrinkers op het Schumanplein

Als gevolg van de Europese melkstaking, zien we zowel in België als elders in Europa de ene melklozing na de andere opduiken. Hopeloze melkveehouders die onder de gevolgen van een rampzalig Europees landbouwbeleid gebukt gaan, grijpen naar dit laatste middel om hun situatie aan te klagen. Een schandelijke verspilling? Zo eenvoudig is het niet.

BRON:
Wervel
Wervel vzw DOOR:

Deel dit artikel