Pleidooi voor zondag vleesdag

Pleidooi voor minder en beter vlees - meer ecologie voor een betere prijsHoe éénzijdig berichten onze media over vlees? Welke gevolgen heeft dat op de diepgang van politieke discussies in het Vlaams Parlement?
Kunnen onderzoekers uit gidsland Nederland - topagro-exporteur - ons iets leren over de milieu-impact van vlees? Is sojaschroot nu een nevenstroom? Wat is "echt lokaal vlees"? De tijd is rijp voor Zondag Vleesdag.

 

Schuldig verzuim en verdoken product placement: de mediastilte over de sojastroom

De Standaard slaagt er de afgelopen jaren maar niet in om ook maar enige ruchtbaarheid te geven aan de "eerste pijler van de eiwittransitie". Ofwel, "de transformatie van het huidig systeem van import van plantaardige eiwitten", om de woorden te gebruiken van een advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling vorig jaar aan de Minister van Klimaat en Energie.

Op zich is het onbegrijpelijk dat deze materie journalistiek gemeden wordt: Belgen eten veel vlees en het is dus niet "te ver van mijn bed" voor de lezers. Een 'kwaliteitskrant' die naam waardig moet daarover berichten.

Erger wordt het wanneer ook talrijke opinies en persberichten worden genegeerd: over het feit dat het merendeel van de eiwitimport ggo-soja bevat, terwijl de Europese consument die niet wenst, over de greenwash van mengvoederfederatie Bemefa & de Vlaamse overheid rond "maatschappelijk verantwoorde soja", over het plots 200 maal verhogen van de glyfosaatresidudrempelwaarde in Europa sinds de ggo-soja binnengelaten werd, over het Europees landbouwbeleid dat het probleem weigert aan te pakken ondanks de groeiende maatschappelijke consensus, over de resolutie van het Europees Parlement die het probleem aankaartte, over de Cerrado die in versneld tempo voor de bijl gaat, over de plattelandsvlucht, de landroof en zo kunnen we nog even doorgaan.

Voor De Standaard is het al jaren gewoon een non-issue. Het lijkt erop dat goede onderzoeksjournalistiek vervangen wordt door verdoken product placement: "kies best lokaal vlees".
BRON:
Wervel
Wervel vzw DOOR:

Deel dit artikel