Raakt onze planeet stilaan vol?

overpop

Zeven miljard aardbewoners en de teller loopt snel in de richting van tien miljard of meer. Voor sommige experts is die bevolkingstoename de voornaamste oorzaak van onderontwikkeling en klimaatverandering. Anderen relativeren het belang van de miljardencijfers en geloven dat de aarde die bevolking wel aankan, op voorwaarde dat de mensen leren leven binnen de grenzen van wat de planeet biedt.


Opvallend is het gebrek aan discussie over bevolking op wereldschaal. Dat heeft te maken met de enorme politieke gevoeligheid van thema's als geboortebeperking en reporductieve rechten van vrouwen. Jarenlang heeft een coalitie van conservatieve katholieke en islamitische regeringen het gesprek geremd. Komt daar nu verandering in?

Op 22 september buigt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zich over het thema, twintig jaar na de geruchtmakende VN-Top in Caïro. En op 5 oktober start in het Vaticaan de speciale synode over het gezin. Daar zal moeten blijken of de nieuwe wind onder paus Franciscus ook tot een nieuwe benadering van seksuele en reproductieve moraal leidt.

Raakt onze planeet stilaan vol?


De wereldbevolking kent sinds de industriële revolutie een onafgebroken groei. In 1804 waren we voor het eerst met één miljard. We verdubbelden dat aantal in 1927. De teller sloeg op 4 miljard in 1974. Naar schatting in 2025 zal de 8 miljardste aardbewoner zijn opwachting maken. Is onze planeet werkelijk gedoemd om uit haar voegen te barsten of kijken we stilaan uit op een bevolkingskrimp? MO* licht enkele opmerkelijke cijfers toe.

Zeven miljard en de teller staat niet stil


We zijn met meer dan zeven miljard op deze planeet en de teller staat niet stil. De wereld staat zo voor een heel aantal uitdagingen. Hoe zorgen we ervoor dat alle mensen gevoed worden, hoe krijgen we iedereen op de schoolbanken? Op 22 september komen overheden van over heel de wereld samen om deze problemen te bespreken. In 1994 werd reeds hetzelfde gedaan in Caïro, en ook toen waren de Verenigde Naties trekkers van de conferentie. Moeten we ons zorgen maken over overbevolking? Waar zal bevolkingsaangroei in de toekomst plaatsvinden?

Marleen Temmerman: 'Seksuele rechten liggen moeilijk, maar gezondheid is overal belangrijk'


Bevolkingscontrole en reproductieve rechten liggen binnen de Verenigde Naties uiterst gevoelig. Vrouwenbewegingen en westerse regeringen botsen daarover geregeld met religieuze organisaties en zuiderse landen. Een gesprek met Marleen Temmerman, directeur van het departement Reproductieve Gezondheid en Onderzoek binnen de Wereldgezondheidsorganisatie. 'We moeten misschien gewoon opnieuw durven pleiten voor het recht op contraceptie.'

Sex and the Vatican City


De Katholieke Kerk heeft een lange traditie van bijna obsessionele aandacht voor alles wat met seksualiteit, voortplanting en relaties te maken heeft. Dat heeft tot grote interne verdeeldheid geleid, maar ook tot vreemde allianties tussen het Vaticaan en uitgesproken fundamentalistische regimes elders. Komt daar onder paus Franciscus verandering in? De speciale bijeenkomst van bisschoppen over het gezin, die op 5 oktober start, kan duidelijk maken hoe groot de kans op verandering is.

Deel dit artikel