Raqqa: 15.000 burgers onder bommenregen

6IRPGF in Raqqa city 2

De strijd om Raqqa treedt stilaan in de laatste fase. De Syrische hoofdstad wordt sinds 26 juni 2017 belegerd door Koerdische SDF-troepen die, met steun van de Internationale Coalitie, al 75% van de Syrische IS-hoofdstad heroverd hebben.

Dramatische stijging burgerslachtoffers

Die militaire opmars gaat echter gepaard met een dramatische menselijke kost. De intensiteit van Coalitie-bombardementen bereikte in augustus 2017 een ongeziene hoogte. De Internationale Coalitie vuurde tien keer zoveel munitie af op Raqqa (een overgebleven gebied van 40 vierkante km) als de VS in heel Afghanistan inzette in dezelfde periode. Officiële data tonen hoe er in augustus 2017 elke 8 minuten een bom, raket of artilleriegeschut werd ingezet boven Raqqa, waar er zich volgens de VN nog 15.000 burgers bevinden.

Elke 8 minuten, in een gebied zo groot als de Gemeente Bornem.

Monitoringgroep Airwars schat dat de Internationale Coalitie sinds maart 2017 minstens 1.700 burgerslachtoffers maakte. Volgens Airwars werden alleen al in augustus 433 tot 643 burgers gedood in Raqqa.

Ook de VN-Mensenrechtencommissaris, de VN-Onderzoekscommissie voor Syrië, de VN-chef voor Humanitaire Zaken, Amnesty International, Human Rights Watch en lokale activisten trekken al maanden aan de alarmbel.

De Internationale Coalitie maakte volgens Airwars minstens 5.343 Iraakse en Syrische burgerslachtoffers sinds augustus 2014. De Coalitie heeft het over 'slechts' 685 burgerslachtoffers. Het aantal burgerslachtoffers ging hoe dan ook gevoelig de hoogte in sinds het aantreden van President Trump, en sinds 2017 maakt de Internationale Coalitie elke maand méér burgerslachtoffers in Syrië dan Rusland (!).

Burgers betalen de prijs

Burgers in Raqqa zitten zo steeds meer gevangen tussen de gruwel van terreurgroep IS en de nietsontziende bombardementen van de Internationale Coalitie. IS gebruikt op grote schaal burgers als menselijke schilden, booby-trapt gebouwen en verhindert burgers om te vluchten uit Raqqa. Het gebruik van menselijke schilden ontslaat de Internationale Coalitie echter niet van de internationaalrechtelijke verplichting om alle mogelijke voorzorgen te nemen om burgerleed te minimaliseren en om geen disproportionele aanvallen uit te voeren die geen onderscheid maken tussen burgers en militairen.

De Internationale Coalitie en SDF-troepen worden er nochtans van beschuldigd om onvoldoende voorzorgen te nemen, op grote schaal explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden te gebruiken, witte fosfor in te zetten, geen veilige exits te voorzien voor burgers, en hen gedwongen te verplaatsen en/of gedwongen in te lijven bij de SDF. De Internationale Coalitie bombardeert civiele infrastructuur zoals bakkerijen en ziekenhuizen , elektriciteit en stromend water zijn nauwelijks beschikbaar, en medicijnen en dokters zijn erg schaars.

Belgische rol in Internationale Coalitie

België is een actief lid van de Internationale Coalitie tegen IS, en voerde het afgelopen jaar meer dan 871 luchtaanvallen uit in Irak en Syrië. Defensie houdt vol dat hierbij 0 burgers gedood werden. 'Onze rules of engagement bepalen dat we geen burgerslachtoffers maken, dus we maken geen burgerslachtoffers', klinkt het.

Defensie stelde tijdens een recent gesprek met 11.11.11 dat het merendeel van de Belgische operaties plaatsvinden in Irak en "niet-kinetisch" zijn (geen inzet van munitie), en dat momenteel minder dan 10% van de Belgische missies plaatsvinden in Syrië. Met andere woorden: Defensie bevestigt noch ontkent of Belgische F-16's deelnemen aan de bombardementen op Raqqa.

De Belgische claim van 0 burgerslachtoffers lijkt alleszins ongeloofwaardig. Officiële Amerikaanse- en VN-data over de gewapende conflicten in Afghanistan, Pakistan en Jemen tonen dat gemiddeld 1 burger omkomt per 7 tot 10 luchtaanvallen. En hoewel Defensie al in mei 2016 de aankoop van precisiemunitie aankondigde, werd deze 1,5 jaar later nog steeds niet geleverd. Defensie stelt wel dat België precisiemunitie van Coalitiepartners leent om hieraan te verhelpen.

België blijft echter één van de minst transparante landen binnen de Internationale Coalitie, waardoor het onmogelijk is te weten hoeveel burgers mogelijk gedood werden door Belgische F-16's. België wil geen data vrijgeven over het specifieke tijdstip, locatie en de gebruikte munitie, terwijl samenwerking met externe monitors zoals Airwars wordt geweigerd. Verschillende coalitiepartners zijn nochtans veel transparanter, zonder dat dit hun operaties of de veiligheid van hun piloten in gevaar brengt, terwijl het Amerikaanse leger wél samenwerkt met Airwars.

Militair-strategisch belang

11.11.11 is geen voorstander van de Belgische deelname aan luchtaanvallen in Syrië. Nu België toch meedoet, moet het alle mogelijke maatregelen nemen om het leed van Syrische en Iraakse burgers te verzachten. Dat is niet enkel een moreel imperatief maar ook een militair-strategisch belang. Terreurgroepen zijn immers afhankelijk van de steun van lokale bevolking, terwijl het hoge aantal burgerslachtoffers de propaganda van IS in de hand werkt.

België en andere Coalitielanden moeten daarom een onmiddellijke humanitaire pauze instellen boven Raqqa, extra voorzorgsmaatregelen nemen om burgerslachtoffers te vermijden, geen explosieve wapens gebruiken in dichtbevolkte gebieden, claims van burgerslachtoffers grondiger onderzoeken en beter samenwerken met externe monitors, en veilige exit-corridors voorzien voor burgers.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels